Svetelné pero

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svetelné pero (angl. lightpen) je vstupné zariadenie počítača, ktoré – v súčinnosti s displejom a grafickým adaptérom – umožňuje zadávať polohu na ploche.

Svetelné pero je tvorené fotodetektorom zasadeným do držadla v tvare pera, pripojeného k vyhodnocovacej jednotke (ktorá je súčasťou grafického adaptéra). Pri prechode elektrónového lúča na tienidle obrazovky v bode, kam je priložené svetelné pero, takto rozsvietený bod vyvolá elektrický pulz vo fotodetektore. Vyhodnocovacia jednotka z okamihu vzniku pulzu a znalosti priebehu zobrazovania zistí polohu svetelného pera na tienidle.

Variant svetelného pera, ktorý sa neprikladal tesne k obrazovke ale sa cez optiku mierilo na obrazovku z väčšej vzdialenosti (pri menšej presnosti), obvykle v tvare zbrane, sa používal s videohrami.

Pre rôzne technické ťažkosti (potreba mať vysvietený snímaný bod čiže nemožnosť snímať čierne body, ťažkosti s okolitým osvetlením, problémy so znečistením, zlá až nemožná funkčnosť s LCD displejmi), obťažne použitie a dostupnosť lepších vstupných zariadení sa v súčasnosti svetelné pero už nepoužíva.