Preskočiť na obsah

Téma

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Téma môže byť:

  • všeobecne: základná, rámcová myšlienka diela alebo program, obsah prednášky a podobne
  • vo filozofii: významový útvar, ktorý je výsledkom tematizácie; globálne zobrazenie úseku skutočnosti (entity alebo entít) určené na vyjadrenie v texte
  • v jazykovede:
  • v literatúre: rovina zobrazenia skutočnosti, zložená z postáv, rozprávača, vonkajšieho sveta a deja, pozri téma (literatúra)
  • vo výtvarnom umení: jednotiaci námet, myšlienka výtvarného diela, pozri téma (výtvarné dielo)
  • v hudbe: melodicky a rytmicky výrazná a obsahovo záväzná hudobná myšlienka, ktorá je základom hudobnej skladby alebo jej časti, pozri téma (hudba)
  • vo filatelii: základná myšlienka (či súhrn myšlienok), ktorú sa filatelista snaží vo svojej zbierke ilustrovať najvhodnejšími predmetmi filat. záujmu, pozri téma (filatelia)
  • v šachu: súhrn charakteristických variantov, motívov a iných prvkov kombinácií a postavení problému, pozri téma (šach)
  • Tajmá (oáza v Saudskej Arábii)
  • administratívna jednotka v Byzantskej ríši, pozri thema


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.