Tag

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tag (v informatických kontextoch prekladané podľa kontextu ako označenie, značka, príznak, prenesene aj ako štítok) môže byť:

 • v informatike:
  • pri ukladaní dát: metaúdaje alebo dodatočné informácie pripojené k súboru, pozri tag (ukladanie dát), špecificky tag (mp3) ako napríklad ID3 tag
  • v značkových jazykoch (napr. HTML):
   • otváracia alebo koncová značka prvku (elementu), pozri tag (značkové jazyky)
   • nesprávne: (celý) prvok (napr. prvok HTML)
   • nesprávne: atribút (ako časť prvku)
  • vo webovom dizajne (sociálnych sieťach): indexový názov priradený informáciám, pozri tag (web)
  • v objektovom programovaní: atribút alebo dátové pole, ktoré je buď pripravené na rôzne účely ale nemusí sa nevyhnutne používať, alebo má podobnú funkciu ako v XML a používa sa na klasifikáciu programových objektov alebo na to, aby boli interne prichystané dodatočné dáta, pozri tag (objektové programovanie)
  • vo "version control systems": označenie množiny súborov, z ktorých sa kedykoľvek dá obnoviť určitá verzia
 • podpis grafitistu/spejera, pozri tag (grafity)
 • druh krátkej kódy alebo frázy v džeze, pozri tag (džez)

Tagging alebo ľudovo tagovanie môže byť:

 • v informatike: priraďovanie tagu, opatrovanie tagom (vo vyššie uvedených významoch)
 • v medicíne: označovanie zvyškov stolice kontrastnou látkou pri virtuálnej kolonoskopii.

TAG:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.