Teória sociálnej zmeny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Teória sociálnej zmeny je teória, podľa ktorej sociálne konanie možno pochopiť a vysvetliť ako sociálnu zmenu.

Jedným zo základných faktorov, ktoré vplývajú na sociálne zmeny je ekonomika. Dáva materiálne podklady, či predpoklady pre sociálnu zmenu. Najväčší systematický pohľad na tento faktor, ktorý sa venoval práve vplyvu ekonomiky na sociálne zmeny v spoločnosti je práca Karola Marxa Marx vysvetľuje sociálnu zmenu cez faktor ekonomicky Vedeckým projektom Marxa o Engelsa bolo osvetliť vznik a vývoj kapitalizmu, ako takého. Ťažiskom ich vedeckej práce sa teda stala predovšetkým oblasť spoločenských zmien, na ktorých, alebo z ktorých kapitalizmus vyrástol. Zatiaľ čo niektorí filozofi a sociológovia vysvetľovali sociálne premeny pokrokom poznania a rozumu (Hegel) alebo vzostupom ľudského ducha (Comte), Marx a Engels vidia ich príčiny v ekonomike. Sociálne premeny sú v ich chápaní vysvetlené iba ekonomicky a zložitosť vzťahov prepojujúcich oblasť ekonomickú s oblasťou sociálnou je celkom zabudnutá. Marx rozlišuje „základňu" a „nadstavbu" Základom pohľadu Marxa je jeho postoj voči faktorom sociálnych zmien ktoré delí na primárne a sekundárne, alebo na základňu a nadstavbu. Ekonomika je základom spoločnosti. Marx a Engels považujú ekonomiku, presnejšie povedané výrobne sily, za spoločenskú infraštruktúru, za základňu spoločnosti. Výrobnými silami sú podľa nich jak výrobné prostriedky (budovy, stroje atď.), tak výrobné vzťahy - organizácia práce, pracovné celky, tímy, podniky a pod. Okrem ekonomiky je všetko spoločenská nadstavba. Nad ekonomickú základňu stavia Marx s Engelsom nadstavbu, ktorá v sebe zahrňuje kultúru, náboženstvo, právo a politiku. Tiež rodina, štát, cirkev, hodnoty i ideológie patria do sféry nadstavby. Nadstavba je závislá na základni. Marx a Engels trvali na tom, že nadstavba je celkom závislá na základni. Napriek tomu uznávajú, že sociálna oblasť môže do istej miery pôsobiť na ekonomiku, no aj tak primárny a dominantný vplyv je práve opačný, že ekonomika ovplyvňuje všetko spoločenské, ideí, predstavy a vedomosti. Teda celá spoločnosť a jej kultúrna úroveň závisí na ekonomike.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.