Preskočiť na obsah

Teatro del Mondo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Teatro del Mondo je budova divadla navrhnutá talianskym architektom Aldom Rossim. Vzhľadom na to, že nemal funkcionalistické úvahy, jeho budovy sú abstrakciami typologických architektonických elementov (veže, stĺpy, štíty a iné). Z týchto odrazov skúseností prichádza sila Rossiho budov aby dosiahli pokoj, ktorý im umožňuje byť časťou tak našich spomienok, ak aj tých jeho.

Hoci s precedensom plávajúcich divadiel v 18. storočí, ktoré boli populárne počas karnevalov, plávajúce divadlo dáva sen ako dojem v jeho formálnej jednoduchosti a smelých farbách. Budova skonštruovaná z dreva (spriaznenosť s Benátskymi drevenými kolovými základmi) a železného lešenia, dočasná štruktúra sa stala Rossiho najznámejšou a možno najdôležitejšou.

Teatro del Mondo bolo skonštruované pre Benátske Biennale v 1979-80 a zhmotňuje Rossiho idey o architektúre, ale prekračuje ich v imaginárnom riešení, ktoré vytvoril, čiastočne svojou zaslepenosťou k divadlu. Ako Rossi viackrát zopakoval počas svojej kariére, architektúra poskytuje javisko pre život s verejnými priestranstvami, vystupujúc ako prospekt pre ľudské skúsenosti, divadlo vystupuje ako metafora pre jeho vieru. Jeho divadlo nie je slávnostné miesto, kde sa majú sledovať vystúpenia, ale zároveň aj miesto, na ktoré sa má pozerať, miesto kde pozorovať a ktoré pozorovať. Toto je docielené v dvoch úrovniach, umiestnením divadla ako objekt vo vode a na vnútornej strane, umiestnením pódia do stredu sedadiel.

Ako sa diváci stávajú časťou horizontu divadelného podujatia, mesto Benátky sa zobrazuje vo vnútri cez okenné otvory vo vrchných balkónoch. Neľahkosť sa objavuje, keď ľudia sediaci v týchto miestach sú si vedomí prítomnosti lodí a vizuálne stúpanie a klesanie divadla na vode.

Počas Rossiho kariéry hojne vytvárané, akoby detské kresby, zosilňujú jeho typický prístup k architektúre, kde zjednodušené architektonické elementy dávajú zmysel túžbe. V Teatro del Mondo vytvoril architektúru zhodnú s jeho ideami generovanými zo životných skúsenosti, ale zároveň tvoriac najimaginárnejšiu budovu jeho kariéry.