Telefónne číslo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Telefónne číslo je reťazec dekadických číslic, ktoré jednoznačne identifikujú koncový bod verejnej telefónnej siete. Číslo obsahuje informácie potrebné na smerovanie volaní k tomuto koncovému bodu. Štruktúra čísel používaných vo verejnej telefónnej sieti na Slovensku vychádza z odporúčania ITU-T E.164.

Medzinárodné číslo[upraviť | upraviť zdroj]

Pre identifikáciu koncového bodu na medzinárodnej úrovni sa používa Medzinárodné číslo, ktoré na Slovensku pozostáva z 12 číslic (všeobecne max. 15). Medzinárodné číslo v mobilnej verejnej telefónnej sieti má jednotnú dĺžku 12 číslic.

Štruktúra medzinárodného telefónneho čísla
Štruktúra medzinárodného telefónneho čísla

Medzinárodné číslo pozostáva z Medzinárodného smerového čísla (CC, Country Code) a Národného čísla (NN, National Number). Medzinárodné smerové číslo Slovenska je "421". Pri volaniach do medzinárodnej siete sa pred medzinárodným číslom volí medzinárodné rozlišovacie číslo (International Prefix), ktoré sa medzinárodne označuje symbolom "+". Na Slovensku a vo väčšine iných krajín má hodnotu "00". Medzinárodné rozlišovacie číslo nie je súčasťou medzinárodného čísla.

Národné číslo[upraviť | upraviť zdroj]

Národné číslo pozostáva z:

  • Národného cieľového kódu (NDC, National Destination Code), čo je číslo pozostávajúce z jednej až štyroch číslic, ktoré identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť (primárna oblasť) alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť (sieť, služba); a
  • Účastníckeho čísla (SN, Subscriber Number), ktoré identifikuje účastníka pri volaniach v rámci vlastnej číslovacej oblasti.

Národné číslo vo verejnej telefónnej sieti a v ISDN má dĺžku 9 číslic, a to vrátane prevoľby alebo viacnásobného účastníckeho čísla. Výnimkou sú skrátené čísla na služby so špeciálnym očíslovaním. V mobilnej verejnej telefónnej sieti má národné číslo pevnú dĺžku 9 číslic. Skladá sa z trojmiestneho cieľového kódu siete NDC a šesťmiestneho účastníckeho čísla SN.

Pri volaní v rámci národnej siete medzi rôznymi číslovacími oblasťami sa pred národným číslom volí národné rozlišovacie číslo, ktoré má na Slovensku hodnotu "0". Toto číslo nie je súčasťou národného čísla. Kombinácia číslic volených pred účastníckym číslom (národné rozlišovacie číslo + NDC, alebo medzinárodné rozlišovacie číslo + CC + NDC) sa zvykne nazývať Telefónna predvoľba. Pri volaní v rámci jednej číslovacej oblasti nie je potrebné voliť predvoľbu.

Dĺžka účastníckeho čísla je v primárnej oblasti Bratislava 8 číslic a v ostatných primárnych oblastiach 7 číslic. Na očíslovanie účastníkov v rámci číslovacej oblasti sú prideľované čísla z množín začínajúcich číslicami 2 až 9.

Účastnícke číslo v mobilnej verejnej telefónnej sieti má dĺžku 6 číslic. Na očíslovanie účastníkov sú prideľované čísla z množín začínajúcich číslicami 0 až 9. Pri volaniach v rámci mobilnej siete a volaniach do mobilnej siete volajúci účastník vždy volí číslo volaného účastníka s národným rozlišovacím číslom "0" a s národným cieľovým kódom.

Skrátené čísla[upraviť | upraviť zdroj]

Skrátené číslo je troj- až päťmiestne typu 1xx, 1xxx alebo 1xxxx. Prostredníctvom neho sa uskutočňuje prístup na služby so špeciálnym očíslovaním. Používa sa pre výber prevádzkovateľa siete, tiesňové volania, informácie o účastníckych číslach, informačné služby všeobecne prospešného charakteru, a pod. Použitie týchto čísel je vymedzené Číslovacím plánom (pozri Slovenské telefónne predvoľby)

Typické skrátené čísla sú:

  • 112 - tiesňové volanie (nahrádza čísla 150, 155 a 158)
  • 150 - hlásenie požiarov
  • 155 - zdravotnícka záchranná služba
  • 158 - polícia
  • 159 - mestská polícia

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]