Tepelná vodivosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tepelná vodivosť (alebo zriedkavo: vodivosť tepla [1][2][3]) môže byť:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. kovy. In : ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. S. 296
 2. Slovenská národná bibliografia 1989 : Články - Rozpisový rad . Roč. 35. Martin: Matica slovenská, 1989. s. 865
 3. ŠMILAUER, V. Průteplivost a průzvučnost. In: Naše řeč, ročník 21 (1937), č. 9-10, s. 241-242
 4. a b c Termodynamika nevratných procesů [online]. Katedra fyziky PřF OU, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 5. tepelná vodivosť. In: Elektrotechnický náučný slovník. 7. zväzok, Elektrotechnológia. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1971. S. 384
 6. a b tepelná vodivost; tepelná vodivost zemské kůry; vodivost. In: Malá československá encyklopedie 6 Š – Ž. Praha: Academia, 1987. S. 171; 593.
 7. HODURA, K. Z našich časopisů. In: Naše řeč, roč. 22 (1938), č. 2, str.. 58-61 [1]
 8. tepelná vodivosť. In: Csáderová, Ľubomíra, ed. Chemický náučný slovník. Zv. 1, Fyzikálna chémia. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1983. S. 359
 9. Anglicko-slovenský, slovensko-anglický technický slovník pre strojársku prax. Žilina : Management Art, 2001. 303 s. ISBN 80-88889-48-0. S. 269.
 10. tepelná vodivost. In: TILLICH, Josef et al. Slovník školské fyziky: výkladový slovník k publikaci Názvy a značky školské fyziky. 1. vyd. Praha: SPN, 1988. S. 96
 11. a b tepelná vodivost. In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. ISBN 80-7335-080-7. S. 61.
 12. vodivost. In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. ISBN 80-7335-080-7. s. 357-358
 13. vodivost v pevných látkach. In: Malá československá encyklopedie 6 Š – Ž. Praha: Academia, 1987. S. 593.
 14. vodivosť. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník x – x . 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-768-6. S. 824
 15. a b vodivost. In: BRADNOVÁ, Hana, ed. et al. Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0438-8. S. 1191
 16. PřF:Bi4099 Srovnávací fyziologie obratlovců (jaro 2010) - 4. Termoregulace [online]. is.muni.cz, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. prvá strana
 17. Spracovanie plastov: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1984. S. 431
 18. Klimatizačná a chladiaca technika: Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1978. S. 118, 425
 19. Jadrová technika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník I, II. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. S. 723
 20. SUBE, Ralf a EISENREICH, Günther. Physik: Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch I-III. Berlin: Technik, 1973. 624, 1750
 21. VEIS, Štefan et al. Všeobecná fyzika. [Diel] 1, Mechanika a molekulová fyzika. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1978. S. 299
 22. HAJKO, Vladimír a DANIEL-SZABÓ, Juraj. Základy fyziky. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1980. S. 462-464
 23. webfyzika.fsv.cvut.cz, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. S. 3
 24. imhfyzikafbi.wz.cz, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 25. e-fyzika [online]. STU BA, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. kap. 7.1.9
 26. BAFRNEC, Milan; BÁLEŠ, Vladimír; LANGFELDER, Ivan; LONGAUER, Jaroslav. Chemické inžinierstvo. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8. S. 88
 27. tepelná vodivosť. In: VEIS, Štefan a kol. Malá encyklopédia fyziky. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1970. S. 433
 28. tepelná vodivosť. In: Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava: Obzor, 1981. S. 658 (ale na str. 557 je použitý názov súčiniteľ tepelnej vodivosti)
 29. KALČÍK, Josef a SÝKORA, Karel. Technická termomechanika: Učebnice pro vys. školy. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. S. 400
 30. Hloušek, Jiří et al. Termomechanika. 1. vyd. Brno: VUT, 1992. ISBN 80-214-0387-X. S. 210
 31. ČSN EN ISO 4007
 32. Wärmeleitfähigkeit. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 33. Pavelek, Milan a kol. Termomechanika. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4300-6. S. 152
 34. OSWATITSCH, Klaus. Grundlagen der Gasdynamik. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013 (1976). 726 s. ISBN 978-3-7091-8415-8. S. 57.
 35. PETRO, Ľubomír. Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. 1. vyd. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. 465 s. ISBN 978-80-88974-99-4. S. 277-278. (Poznámka: V texte definície je hrubá chyba - namiesto “súčin” má byť “súčiniteľ úmernosti”)
 36. a b měrná tepelná vodivost. In: Technický slovník naučný 5 M – O. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. S. 79.
 37. KREMPASKÝ, Július. Fyzika: Príručka pre vysoké školy technické. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. S. 520
 38. Kolář Karel, Reiterman Pavel. Stavební materiály pro SPŠ stavební. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2012. 208 s. ISBN 978-80-247-4070-6. S. 31.
 39. PETRO, Ľubomír. Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. 1. vyd. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. 465 s. ISBN 978-80-88974-99-4. S. 277.
 40. STN 72 7010 (norma už nie je platná)
 41. HAJKO, Vladimír a DANIEL-SZABÓ, Juraj. Základy fyziky. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1980. S. 450, 497
 42. KOSSACZKÝ, Elemír; SUROVÝ, Július. Chemické inžinierstvo I.. 3. vyd. Bratislava : Alfa, 1972. S. 241
 43. a b Stavebná fakulta TU v Košiciach - Špeciálne vzdelávanie znalcov -STAVEBNÁ FYZIKA [online]. researchgate.net, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 44. a b c KATUNSKÝ, Dušan. Stavebná fyzika [online]. TU Košice, 2013, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. , ISBN ISBN: 978-80-553-0972-9, S. 9
 45. a b home.zcu.cz, [cit. 2018-10-31]. Dostupné online. S. 373
 46. KATALÓG RODINNÝCH DOMOV [online]. antar.sk, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 47. ISO 7345:2018
 48. ISO 80000-5:2007 (5.13)
 49. Electropedia [online]. electropedia.org, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 50. GÚZIKOVÁ, Ildikó. Nemecko-slovenský [a] slovensko-nemecký slovník : stavebníctvo. 1. vyd. Bratislava : Jaga group, 2002. 734 s. ISBN 80-88905-69-9. S. 352, 685.
 51. ČSN ISO 2424
 52. SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Animal Physiology (Adaptation and Environment). [s.l.] : Cambridge University Press, 1997. 607 s. ISBN 978-0-521-57098-5. S. 256.
 53. a b Glossary of terms for thermal physiology - Third Edition - revised by The Commission for Thermal Physiology of the International Union of Physiological Sciences (IUPS Thermal Commission). In: The Japanese Journal of Physiology Vol. 51, No. 2, 2001 [online]. or.org, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 54. ISO 80000-5:2007 (5.10.1)
 55. ASTM C168-15 (citované tu: [2] ako C-value)
 56. Conversion Calculator for Units of THERMAL CONDUCTANCE [online]. ltap.okstate.edu, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 57. tepelná propustnost. In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. ISBN 80-7335-080-7. S. 59
 58. thermal conductance. In: JELLEY, Nicholas Alfred. A Dictionary of Energy Science. [s.l.] : Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-182627-6.
 59. GRÖBER, Heinrich. Einführung in die Lehre von der Wärmeübertragung (Ein Leitfaden für die Praxis). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 202 s. ISBN 978-3-642-91171-2. S. 76-78.
 60. vodivost. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 26tý díl U-Vusín. Praha: J. Otto, 1907
 61. vodivost. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 7. Š – Ž. Praha: Československý kompas, 1933. S.701
 62. Anglicko-slovenský technický slovník. 3. vyd. Bratislava: Alfa, 1993. ISBN 80-05-00845-7. S. 558
 63. Spracovanie plastov: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1984. S. 456
 64. Klimatizačná a chladiaca technika: Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1978. S. 237, 491
 65. Jadrová technika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník I, II. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. S. 723, 1297
 66. Ochrana a tvorba životného prostredia. Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. ISBN 80-05-00168-1. S. 305. 643
 67. STN EN ISO 22007-1
 68. PřF:Bi4099 Srovnávací fyziologie obratlovců (jaro 2010) - 4. Termoregulace [online]. is.muni.cz, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. S. 15, 19
 69. Brian Keith McNab. The Physiological Ecology of Vertebrates (A View from Energetics). [s.l.] : Cornell University Press, 2002. 576 s. ISBN 978-0-8014-3913-1. S. 20.
 70. ISO 7345:2018
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosíme, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.