Tepelný odpor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tepelný odpor (zn. Rth alebo R) je veličina charakterizujúca prestup tepla na stenách alebo pri prechode cez steny (a podobné telesá). V prípade prechodu cez stenu udáva, aký je teplotný rozdiel medzi stranami steny, ak sa cez stenu vedie tepelný výkon 1 watt. Všeobecne je definovaný analógiou k elektrickému odporu a jeho vzorec znie:

R_{th} = \frac{\Delta T}{\Phi}
kde
\Delta T - (iniciačný) rozdiel teplôt (napr. rozdiel teplôt medzi jednou stranou steny a druhou stranou steny)
\Phi - tepelný tok

alebo alternatívne:

R_{th} = \frac{l}{\lambda \cdot A}
l - dĺžka telesa (napr. hrúbka steny)
\lambda - súčiniteľ tepelnej vodivosti
A - plošný obsah prierezu

Jednotka tepelného odporu je [R_{th}] = \mathrm \frac{K}{W}.

Tepelný odpor je teda priamo závislý od hrúbky sledovanej konštrukcie a súčiniteľa tepelnej vodivosti. Väčšia hodnota R sa dá dosiahnuť zvýšením hrúbky konštrukcie alebo voľbou jednotlivých materiálov konštrukcie s čo najnižšou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti.