Textúra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Textúra môže byť:

 • všeobecne:
  • vnútorná stavba/štruktúra, vnútorné usporiadanie; zloženie; základná výstavba
  • tkanivo, tkanina
  • spojenie, väzba
 • v geológii: vnútorná stavba hornín daná usporiadaním nerastov v priestore, pozri textúra (geológia)
 • v kryštalografii:
 • v pedológii: zrnitosť (pôda)
 • v hutníctve: usporiadanie kryštálov v zliatine/kove, pozri textúra (hutníctvo)
 • v drevárstve: prirodzená kresba dreva utvorená jeho štruktúrou, pozri textúra (drevo)
 • v potravinárstve: súbor vlastností požívatín vnímaný v ústach, hmatom a zrakom, pozri textúra (potravinárstvo)
 • v typografii: lomené gotické rukopisné písmo dominujúce v nemeckej neskorej gotike a pripomínajúce výzorom tkaninu, pozri textúra (písmo)
 • v jazykovede:
  • (akýkoľvek) faktor či výraz zjednocujúci text (najmä vetu s predchádzajúcou), pozri textúra (jazykoveda)
  • štruktúra textu
  • výklad textu
 • v počítačovej grafike: predpis, ktorý definuje vlastnosti určitého materiálu v grafike, a ktorý opisuje jeho správanie pri interakcii s lúčmi svetla, pozri textúra (počítačová grafika)
 • v hudbe (najmä počítačovej): hudobný vzor ako výsledok bezprostredného uvedenia za sebou variácií jedného motívu (angl. texture znamená aj charakter hudobného kusu vôbec), pozri textúra (hudba)
 • v psychológii vnímania: štruktúra súvislého povrchu ako výsledok vizuálneho a/alebo hmatového vnímania, pozri textúra (vnímanie)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.