Topografická anatómia ľudského tela

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Telo človeka rozdeľujeme na tieto základné časti (v zátvorkách je kurzívou uvedená latinská terminológia, čiarka oddeľuje alternatívne termíny, v prípade potreby je označený singulár [sg.] a plurál [pl.]):

 • kmeň tela:
  • hlava (caput)
   • lebka (cranium)
   • tvár (facies)
    • oko (oculus, pl. oculi)
    • ucho (auris, pl. aures)
    • nos (nasus)
    • ústa (oris)
  • krk (collum)
   • šija (nucha) – zadná časť krku
  • trup (truncus)
   • hrudník (thorax)
    • hruď alebo prsia (pectus) – predná časť hrudníka
    • chrbát (dorsum) – zadná časť hrudníka
   • brucho (abdomen)
    • bedrá (lumbus) – zadná časť brucha
    • slabina (ile, pl. ilia) – prechod brušnej steny na dolné končatiny
    • trieslo (inguen) – vlastná hranica medzi brušnou stenou a končatinou
   • panva (pelvis)
    • zadok (pl. nates, clunes)
    • hrádza (perineum) – spodná strana panvy, medzi vonkajšími pohlavnými orgánmi (odstupom mieška u muža, pošvovým vchodom u ženy) a análnym otvorom
 • končatiny (pl. membra, I. N. A.: extreminates)

Menšie oblasti tela s prirodzeným alebo umelo určeným ohraničením sa označujú ako krajiny (pl. regiones), pričom každá krajina má svoj vlastný názov.