Torricelliho vzorec

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
TorricellisLaw.svg

Torricelliho vzorec alebo Torricelliho zákon je vzorec pre výpočet výtokovej rýchlosti ideálnej kvapaliny:

Vzorec je pomenovaný podľa talianskeho fyzika Torricelliho.

Vzorec možno odvodiť z Bernoulliho rovnice.

Predpokladajme, že plocha nádoby je oveľa väčšia než otvor, ktorým kvapalina vyteká. Atmosférický tlak možno pri malom rozdiele výšok tiež pokladať za konštantný. Bernoulliho rovnica potom nadobúda tvar

Ak je plocha nádoby oveľa väčšia než otvor, možno pokles hladiny kvapaliny pokladať za zanedbateľný a preto . Dosadením do predchádzajúceho vzťahu dostaneme Torricelliho vzorec.

Pre reálnu kvapalinu bude rýchlosť výtoku nižšia vzhľadom na jej viskozitu.