Preskočiť na obsah

Transakčná analýza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne.

Berne rozoznáva v ľudskej psychike tri „stavy ega“, Rodič, Dospelý a Dieťa. Tieto stavy sa rozvinú v detstve, a človek môže v danej situácii konať z pozície niektorého stavu ega.

Ľudská komunikácia sa dá rozdeliť na základné prvky nazývané transakcie, pri ktorých každý zúčastnený vystupuje v niektorom stave ega a snaží sa osloviť niektorý stav ega u druhého. Ak oslovená osoba reaguje očakávaným spôsobom (napríklad Rodič osloví Dieťa; Dieťa odpovedá Rodičovi), je to komplementárna transakcia; v opačnom prípade je to skrížená transakcia.

Jednotlivé medziľudské interakcie možno rozdeliť do nasledujúcich skupín (kde každá nasledujúca je na úrovni štrukturalizácie času komplexnejšia s vyšším ziskom zo sociálnej interakcie):

  • stiahnutie – ľudia spolu vôbec nekomunikujú
  • rituál – ľudia konajú formálnym, predvídateľným spôsobom
  • aktivita – ľudia vykonávajú spoločnú činnosť, ktorou je daná ich interakcia
  • hra – ľudia konajú hľadajúc psychologický zisk
  • intimita – ľudia konajú úprimne, bez vzájomného využívania

V prípade hry môžu hráči spolupracovať tak, aby každý dosiahol svoj hľadaný psychologický zisk, alebo sa jeden hráč môže pokúšať dosiahnuť svoj zisk na úkor druhého, tak že predstiera iný cieľ a potom spoluhráča podrazí a ukončí hru. Hry sú zdrojom mnohých medziľudských problémov. V knihe „Jak si lidé hrají“ Berne uvádza niekoľko bežných typov hier a rozdeľuje ich na niekoľko skupín.