Trhový mechanizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Trhový mechanizmus je sústava prvkov existujúcich na trhu, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, čím vytvárajú určitý poriadok. Je to forma organizácie, pri ktorej sa dostávajú do kontaktov výrobcovia a spotrebitelia.

Trhový mechanizmus má tri funkcie (sú to zároveň procesy, ktoré trhový mechanizmus tvoria):

Trhový mechanizmus zahŕňa vzájomné vzťahy medzi výrobcami a spotrebiteľmi. Predstavuje súhrn vzťahov a procesov, ktoré napomáhajú koordináciu slobodných rozhodnutí jednotlivých ekonomických subjektov pri alokácií výrobných faktorov. Funguje samočinne za pomoci dopytu, ponuky a pôsobenia cien. Na základe interakcie dopytu a ponuky sa stanovuje rovnovážna cena tovaru, služby. K hlavným prvkom TM patria:

  • trhové subjekty
  • trh
  • konkurencia
  • dopyt
  • ponuka
  • rovnovážna cena