Triáda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Triáda (lat.) môže byť:

 • trojica
 • vo filozofii (gr. trias): trojitosť, trojstupňovitosť vývinu: napr. podľa Hegela prechádza každý vývinový proces troma stupňami: tézou, antitézou a syntézou
 • v náboženstve: skupina troch bohov, pozri triáda (bohovia)
 • v ekonómii: v užšom zmysle USA alebo severná Amerika + Nemecko alebo Európa + Japonsko, v širšom zmysle NAFTA + EÚ + priemyselné štáty východnej Ázie, pozri Triáda (ekonomika)
 • v kriminalistike: dnes: organizovaná zločinecká skupina majúca pôvod v Číne, pôvodne: jedna z tajných spoločností v južnej a juhovýchodnej Číne v 17.-20. stor., pozri triáda (zločinecká organizácia)
 • v biológii: tri dcérske bunky, ktoré vznikli z jednej materskej bunky v dôsledku porušenej meiózy, pozri triáda (bunky)
 • v chémii:
  • trojica prvkov, v ktorých atómová hmotnosť stredného člena je aritmetickým priemerom atómových hmotností vonkajších členov, pozri triáda (chémia)
  • trojmocný prvok
 • v matematike:
 • v medicíne:
 • vo vojenstve: skrátene strategická triáda
 • v sociológii: model založený na vzťahu troch (a nie dvoch) osôb, pozri triáda (sociológia)
 • v náuke o verši: skupina troch strof, ktorá sa skladá zo strofy, antistrofy a epódy (najmä v gréckej tragédii), pozri triáda (verše)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.