Preskočiť na obsah

Turista (osoba)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Turista je osoba, ktorý v navštívenom mieste aspoň raz prenocuje. Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) v domácom turizme je to návštevník mimo miesta trvalého bydliska, ktorého cesta zahrnuje minimálne jedno prenocovanie, ale nie dlhší čas ako šesť mesiacov. V medzinárodnom turizme je to návštevník mimo miesta trvalého bydliska, ktorého cesta do inej krajiny zahrňuje aspoň jedno prenocovanie, ale netrvá dlhšie ako jeden rok. Z hľadiska dĺžky pobytu rozlišujeme dovolenkára, resp. turistu, ktorý sa krátkodobo zdržuje v navštívenom mieste. Návštevník je subjekt turizmu, nositeľ dopytu po turizme, t.j. každý, kto uspokojuje svoje potreby počas cestovania a pobytu mimo miesta trvalého bydliska spotrebou statkov turizmu. Podľa UNWTO ide o cestujúceho, zahrňovaného do štatistiky turizmu, t.j. osobu, ktorá cestuje na prechodný čas do iného miesta, ako je obvyklé miesto jej pobytu, pričom hlavný účel cesty je iný ako vykonávanie zárobkovej činnosti v navštívenom mieste. Turista v prístupnej miere uplatňuje ponuku na upevnenie zdravia, zvýšenie kvality života a odstránenie negatívnych vplyvov životného prostredia na ľudský organizmus.