Turizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Turizmus môže byť:

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. cestovný ruch. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy).
 2. turizmus. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 790.
 3. cestovný ruch. In: MICHNÍK, Ľubomír, et al. Ekonomická encyklopédia : slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5. S. 85.
 4. Terminológia v CR [online]. Bratislava: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, [cit. 2018-08-27]. Dostupné online. (vrátane poznámky na konci)
 5. GÚČIK, Marian. Cestovný ruch : úvod do štúdia. 1. vyd. Banská Bystrica : Dali-BB, 2010. 307 s. ISBN 978-80-89090-80-8. S. 11-18.
 6. MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava; KLAMÁR, Radoslav; MIKA, Mirosław. Turistika a jej formy. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 549 s. Dostupné online. ISBN 978-80-555-1530-4. S. 11.
 7. a b turizmus. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1266.
 8. a b turizmus. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 9. a b turismus. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 10. turizmus. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1266. ; turistika. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1266.
 11. turizmus. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok IV s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 615.
 12. Terminológia v CR [online]. Bratislava: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, [cit. 2018-08-27]. Dostupné online. (poznámka na konci)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.