Preskočiť na obsah

Typografia (umenie)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rôzne typy fontov

Typografia sa zaoberá problematikou grafickej úpravy tlačených dokumentov s použitím vhodných rezov písma a usporiadania jednotlivých znakov a odsekov vo vhodnej, pre čitateľa zrozumiteľnej a esteticky akceptovateľnej forme. Zaoberá sa tiež dizajnom písma, výberom farebnej schémy dokumentov, ilustrácií, zalamovaním textu do odsekov až po výber papiera pre tlač.

Dnes typograf na svoju prácu spravidla používa niektorý zo zalamovacích programov ako napr. Adobe InDesign, Adobe PageMaker, QuarkXPress alebo TeX. Na tvorbu písma sa používajú písmové editory ako napr. FontLab.

Počítačová typografia[upraviť | upraviť zdroj]

Každý typ písma umožňuje napísať dokument s odlišnou farbou, veľkosťou, šírkou, sklonom znakov, medzi jednotlivými znakmi môžeme vynechávať rôzne veľké medzery alebo jednotlivé znaky spájať a celé slovo napísať jedným ťahom pera alebo môžeme jednotlivé znaky ozdobiť pätkami alebo inými grafickými prvkami.

Veľkosť písma[upraviť | upraviť zdroj]

Veľkosť písma odkazuje na veľkosť písma od základnej čiary ku hornej čiare.

Vertikálne typografické termíny

Natiahnutie písma[upraviť | upraviť zdroj]

Natiahnutie písma ukazuje požadované natiahnutie alebo stiahnutie grafémy, ktorá bude použitá na zobrazenie textu, relatívne vzhľadom na ostatné písma v danej rodine písma.

Hrúbka písma[upraviť | upraviť zdroj]

Hrúbka písma odkazuje na svetlosť alebo tmavosť grafémy, ktorá bude použitá na zobrazenie textu, relatívne vzhľadom na ostatné písma v danej rodine písma.

Variant písma[upraviť | upraviť zdroj]

Variant písma určuje, či je text zobrazený pomocou normálnych znakov pre malé písmená (minuskuly „mínusky“) alebo použitím zmenšených veľkých písmen (kapitálky – VEĽKÉ písmená znížené na strednú výšku malých písmen – nie vždy sa to dá), prípadne VERZÁLKAMI (majuskuly).

Konkrétny typ písma (angl. font) môže obsahovať iba malé a veľké písmená, iba zmenšené veľké písmená alebo obidva druhy písmen.

Rez písma[upraviť | upraviť zdroj]

Proporcionálne a neproporcionálne písmo

Rez písma špecifikuje, či je text zobrazený normálnym, tučným alebo šikmým variantom písma. Kvalitné písmo odlíšime od ostatných podľa toho, či má zvlášť konštruované sady pre každú z podskupín. Najčastejšie ich umiestňuje do samostatných súborov písmo_normálne.otf, písmo_kurzíva.otf, písmo_polotučné.otf, písmo_tučné.otf.

  • Normálny rez,
  • polotučný rez ptč, bold slúži na zdôraznenie, prípadne vyznačenie časti textu (tučný rez sa v kvalitných typoch písma označuje ako heavy a slúži na nadpisy (titulky)),
  • kurzíva nesprávna kurzíva vzniká deformáciou písma (sklopením o 10 – 20 stupňov). Pravá kurzíva je konštruovaná nezávisle od základného písma, lebo napríklad písmeno a má mať tvar písaného a. Kurzíva sa používa na vyznačenie subjektívnych textov alebo ich častí (citácia, poznámka, fejtón, komentár).
  • Kombinácia kurzívy a tučného rezu.

Typ písma[upraviť | upraviť zdroj]

Typ písma (angl. font) špecifikuje, ktorá rodina písiem má byť použitá na vykreslenie textu. Typ, alebo rodina písma, skupina písiem, ktoré majú spoločný určitý znak. Napr. serifové a bezserifové písma, písma s rovnakou šírkou všetkých znakov, proporcionálne písma či kaligrafické písma:

  • serifové (nesprávne sa používa prívlastok pätkové) písmo (serif),
  • bezserifové (nesprávne sa používa výraz bezpätkové) písmo (sans-serif),
  • kaligrafické písma (script),
  • písma s rovnakou šírkou všetkých znakov a písma proporcionálne.

Významné postavy z dejín typografie[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]