Preskočiť na obsah

Ultrazvukové obrábanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ultrazvukové obrábanie je obrábanie, pri ktorom sa jemné ostrohranné brúsivo pohybuje kolmo k povrchu materiálu, čím dochádza k vzájomnému oteru; pohyb zapríčiňuje razidlo, ktoré rozkmitáva ultrazvuková kmitacia tyč. Frekvencia kmitania je 20 000 až 30 000 Hz. Medzi obrobok a nástroj sa brusivo privádza vo forme suspenzie s olejom alebo vodou. K rozrušovaniu povrchu obrobku dochádza tlakom nástroja, mechanickým účinkom dopadajúceho brusiva a vysokotlakovými impulzmi v suspenzii.

Tento spôsob sa používa pre obrábanie tvrdých a nevodivých materiálov, napríklad rezných keramických doštičiek.