Univerzita Mykola Romerisa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Univerzita Mykola Romera

Logo MRU
Iné názvy
Pôvodný názovLitovská právnická univerzita
Základné informácie
PolohaVilnius, Litva
TypVerejná vysoká škola
Rok založenia1991
Vedenie
Rektordoc. dr. Algirdas Monkevičius
Štatistické údaje
Počet zamestnancov736 (akadémia), 385 (administratíva)
Počet študentov10 000
Ďalšie informácie
Školské farbyžltá, oranžová, červená
Kontaktné údaje
Oficiálny webwww.mruni.eu

Univerzita Mykola Romera (lit. Mykolo Romerio universitetas, angl. Mykolas Romeris University, skrátene MRU) je jedna z najväčších univerzít v Litve, ktorej fakulty sa nachádzajú vo Vilniuse a Kaunase.

Je pomenovaná po sudcovi a otcovi litovského konštitučného práva Mykolovi Römerovi. Univerzita bola založená po obnovení nezávislosti Litovskej republiky v roku 1990, kedy sa zároveň stala štátnou univerzitou.

V súčasnosti univerzitu navštevuje približne 10 000 študentov z 38 krajín sveta. Pre medzinárodných študentov univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorské študijné programy v anglickom jazyku v oblasti spoločenských vied.

Univerzita je aktívna v rôznych svetových univerzitných organizáciách vrátane Európskej univerzitnej asociácie (EUA) a Medzinárodnej asociácie univerzít (IAU). MRU spolupracuje s viac ako 300 verejnými a súkromnými zahraničnými inštitúciami. MRU Asian Centre, Centrum frankofónnych štúdií a King Sejong Inštitút sú taktiež známe pre ich podujatia, konferencie a mnoho prednášok. Medzinárodné vzťahy sú tu posilňované prednáškami odborníkov, a návštevami delegátov a zástupov univerzít.

Univerzita Mykola Romera v súčasnosti úspešne realizuje jednu z jej najdôležitejších misií – podporu kultúry výskumu a inovácií. V roku 2015 tu bolo vydaných takmer 900 výskumných prác a zorganizovaných viac než 50 podujatí. Na univerzite je k dispozícii aj 6 doktorských študijných programov.

V roku 2015 bolo na MRU otvorené Laboratórne centrum pre spoločenské inovácie pod názvom MRU LAB s 19 laboratóriami, ktorých cieľom je aplikovať najnovšie zistenia pre potreby spoločnosti. V budove sa tiež nachádza The Research and Innovations Aide Centre – centrum pre výskum a inovácie.

História[upraviť | upraviť zdroj]

 • 28. október 2004 – Parlament Litovskej republiky odsúhlasil rozhodnutie (č. IX-2515) o zmene mena Litovskej právnickej univerzity a schválení štatútu Univerzity Mykola Romerisa.
 • 16. december 2004 – Senát MRU anonymne odobril funkciu profesora Alvyda Pumputisa ako rektora univerzity (rozhodnutie č. 1SN-9).
 • 23. júl 2009 – Parlament Litovskej republiky odsúhlasil rozhodnutie č. XI-411 o novom štatúte MRU.
 • Podľa rozhodnutia z 23. júla 2009, rozhodnutie č. XI-411 parlamentu Litovskej republiky, ktorý odobril štatút MRU a rozhodnutie senátu MRU zo 6. októbra 2009 (č. 1SN-10), štátne vyššie vzdelanie a rozpočtová inštitúcia MRU bola preorganizovaná do štátnej verejnej inšitutúcie pre vyššie vzdelanie MRU.

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zakladateľom univerzity je Parlament Litovskej republiky.

Manažment univerzity pozostáva z univerzitnej rady, univerzitného senátu a univerzitného rektora.[1]

Na univerzite je 5 fakúlt, ktoré pozostávajú z 13 inštitútov, 9 katedier a Školy podnikania a médií (v spolupráci s Middlesex University). Ponúka viac než 70 programov na bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni. Štúdium sa vykonáva v súlade s hlavnými zásadami Bolonského procesu. Hlavnými odbormi sú tu podnikanie, komunikácia, ekonomika, pedagogika, financie, história, manažment, informatika, filológia, filozofia, politické vedy, psychológia, verejná správa, verejná bezpečnosť, sociálna práca a sociológia.

Hlavná budova MRU

Fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Fakulta manažmentu ekonomiky a financií
 • Fakulta práva
 • Fakulta politológie a manažmentu
 • Fakulta verejnej bezpečnosti
 • Inšitút komunikácie
 • Inštitút pedagogiky a sociálnej práce
 • Inštitút humanitných vied
 • Inštitút psychológie
Campus MRU v jesennom období

Administratívne jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

MRU počas zimy
 • Centrum pre akadamické záležitosti
  • Kariérne centrum
  • Jednotka digitálnych štúdií
  • Oddelenie na zlepšenie kvalifikácie a uznávanie kompetencií
 • Knižnica
 • Centrum pre podporu výskumu a inovácií
  • Úrad pre kvalitu výskumu a analýzy
  • Doktorská škola sociálnych inovácií
  • Oddelenie pre výskumnú komunikáciu
  • Úrad pre transfer znalostí a technológií
  • Úrad pre projekty
 • Úrad medzinárodných vzťahov
 • Asian Centre
 • King Sejong Inštitút
 • Centrum pre frankofónne štúdiá
 • Kancelársky úrad
  • Úrad pre dokumety
  • Právny úrad
  • Úrad zamestnancov
 • Centrum pre umelecké vzdelávanie
 • Úrad pre správu nehnuteľností
  • Oddelenie správy a údržby budov
  • Servisná jednotka
 • IT centrum
 • Centrum zdravia a športu[2]
Promočná slávnosť na Univerzite Mykola Romerisa

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Univerzita Mykola Romerisa ponúka medzinárodným študentom bakalárske, magisterské a PhD programy v anglickom jazyku.[3]

 • MRU je prvá univerzita v Litve, ktorá ponúka možnosť výberu dvojodborových a trojodborových programov vedúcich k dvom alebo trom diplomom po ukončení štúdia. Medziodborové študijné programy sú ponúkané v spolupráci s univerzitami zo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Rakúska, Fínska a Južnej Kórei.
 • Každý rok sa približne 500 študentov z MRU zúčastní na medzinárodnej výmene (študentská a pracovná mobilita) prostredníctvom programov ako sú Erasmus a Nordplus.
 • Momentálne MRU navštevujú študenti z viac než 25 krajín ako sú USA, Jamajka, Nemecko, Ukrajina, Turecko, Azerbajžan, India...
 • Študijné programy ponúknuté na MRU sú neustále obnovované a vylepšované odpovedajúc na potreby spoločnosti a poskytujúc vedomosti a zručnosti pre mladých ľudí, ktoré sú potrebné pre začiatok ich úspešnej kariéry.
 • Litovský vysokoškolský diplom je uznávaný v každej krajine, ktorá podpísala Lisabonský dohovor o uznávaní podpísaný 50 krajinami a medzinárodnými organizáciami, čo znamená, že študenti si môžu byť istí tým, že ich kvalifikácia získaná v Litve bude platná vo všetkých krajinách v ktorých tento dohovor platí.
 • V roku 2010 bola MRU ocenená označením "Dodatok k titulu", ktoré indikuje, že dodatok k vysokoškoskému titulu z MRU spĺňa vzor Európskej komisie, Rady Európy a UNESCO/CEPER.
 • V roku 2012 bola MRU ocenená označením ECTS. Toto označenie vyzdvihuje profil inštitúcie na transparentného a spoľahlivého partnera v európskej a medzinárodnej spolupráci (iba 64 inštitúcií v Európe je ocenených týmto označením, z toho dve sú v Litve). Je to jedno z najdôležitejších označení potvrdzujúcich vysokú kvalitu štúdií na univerzite.
Výučba

Bakalárske programy

 • Medzinárodná a medzikultúrna komunikácia
 • Ekonomika inovácií
 • Vzdelávanie vo voľnom čase a zábave
 • Finančný priemysel
 • Informatika a digitálny obsah (spojený študijný program s Dongseo University v Južnej Kórei)
 • Manažment v cestovnom ruchu a kultúrne dedičstvo
 • Sociálna pedagogika a právo
 • Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk
 • Verejná správa a manažment
 • Psychológia
 • Verejná administratíva
 • Sociálna práca a právo
Privítanie medzinárodných študentov na MRU

Magisterské programy

 • Medzinárodný obchod
 • MBA (obchodná administratíva)
 • Manažment sociálnych technológií (spojený program s Fernando Pessoa University v Portugalsku)
 • Manažmenť elektornického obchodu
 • Komunikácia a kreatévne technológie/Komunikácia a kreatívne odvetvia
 • Finančný trh
 • Finančný manažment
 • Aplikovaná informatika a obchod
 • Informatika a vizuálny obsah (spojený program s Dongseo University v Južnej Kórei)
 • Medzinárodné právo
 • Európske a medzinárodné obchodné právo (spojený program s University of Savoie vo Francúzsku)
 • Právo Európskej únie a vlády (medziodborový program s Bordeaux University vo Francúzsku)
 • Právna regulácia verejnej administratívy a ľudských práv (spojený program s Taras Shevchenko National University of Kyiv v Ukrajine)
 • Právo duševného vlastníctva (spojený program s Taras Shevchenko National University of Kyiv v Ukrajine)
 • Súkromné právo (spojený program s Taras Shevchenko National University of Kyiv v Ukrajine)
 • Zdravotné právo a poistenie (spojený program s Taras Shevchenko National University of Kyiv v Ukrajine)
 • Medzinárodná politka a ekonomika
 • Pracovná a organizačná psychológia (spojený program s Tallinn University of Technology v Estónsku)
 • Verejná administratíva
 • Manažment strategických hraníc
 • Sociálna práca s mládežou a deťmi (spojený program s Riga Stradins University v Lotyšsku)
 • Európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou (spoločný program Erasmus Mundus s Riga Stradins University v Lotyšsku, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a University Insitute of Lisbon ISCTE v Portugalsku)
 • Obchodná sociológia a výskum trhu
 • Komparatívna sociálna politika a prosperita (spojený program s University of Tampere vo Fínsku a Johannes Kepler University Linz v Rakúsku)

Doktorské programy

 • Právo
 • Právo, veda a technológia – LAST-JD – (program v spolupráci s University of Bologna a University of Turin v Taliansku, Autonómna univerzita v Barcelone, University of Luxembourg, Tilburg University v Holandsku)
 • Manažment
 • Ekonomika
 • Psychológia
 • Pedagogika

Výskum[upraviť | upraviť zdroj]

MRU sa angažuje vo fundamentálnom a aplikovanom výskume, zúčastňuje sa národných, regionálnych a medzinárodných výskumných programov a projektov a prakticky aplikuje výsledky výskumov a rozširuje ich po verejnosti. Výsledky výskumov, vykonané na univerzitných fakultách, katedrách, v laboratóriách, inštitútoch a centrách, vytvárajú základ integrácie medzi výskumom a štúdiom. Tradične sa MRU zapájala do výskumu v oblasti spoločenských vied a súčasne aj v oblasti biomedicíny, technológie a humanitných vied.[4]

Medzinárodné vzťahy[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodná spolupráca na MRU je orientovaná na posilnenie medzinárodných vzťahov v štúdiu a výskume. V spolupráci s inými inštitúciami vytvára spojené študijné programy. Študenti, akademici a administratívni pracovníci sa zúčastňujú na výmenných programoch, medzinárodných konferenciách a iných podujatiach. Medzinárodné putá univerzity sa rozprestierajú do všetkých kútov sveta. MRU má za partnerov viac než 400 zahraničných akademických a štátnych inštitúcií. Od roku 2006 univerzita ponúka spojené magisterské programy a podnecuje svojich študentov k získaniu dvojitých alebo trojitých diplomov. Jedných z cieľov utuženia medzinárodných vzťahov je diverzifikácia študentov, teda počet medzinárodných študentov tu neustále rastie. Toto umožňuje litovským a zahraničným študentom zdieľať skúsenosti a nápady ako aj spolupracovať na spoločných medzinárodných projektoch, ktoré rozšírujú ich názory na svet a kultúrne povedomie.[5]

Campus[upraviť | upraviť zdroj]

MRU je známa tým, že má modernú – a jednu z najlepších – infraštruktúr v krajine. Hlavný campus MRU sa nachádza v severnej časti Vilniusu, ktorý je obklopený parkom:

 • Campus je ľahko prístupný verejnou dopravou z ktoréhokoľvek miesta vo Vilniuse. Cesta verejnou dopravou do centra mesta trvá približne 25 minút.
 • Univerzita ponúka medzinárodným študentom ubytovanie priamo v areáli školy. Na výber sú dvoj- a troj-lôžkové izby na univerzitnom internáte, ktorých cena sa pohybuje od 85 do 100 eur za mesiac.
 • Pre pohodlie študentov univerzita ponúka jedáleň a kaviarne, kde je si študenti môžu kúpiť raňajky, obed alebo večeru za 2 – 4 eur.
 • Univerzitná knižnica s prístupom 24/7 a prednáškové siene sú vzdialené len 5 minút chôdze od univerzitného internátu.
 • Mnoho ďalších služieb, ktoré univerzita ponúka sú zadarmo – veľké parkovisko, športové haly a telocvične, vonkajšie športové vybavenie, bezdrôtový internet, kultúrne a vzdelávacie aktivity, jazykové kurzy...
Španielsky národný basketbalový tím v športovej hale MRU

Šport[upraviť | upraviť zdroj]

Univerzita Mykola Romerisa je ideálnym miestom na športové aktivity. Študenti sú podnecovaní k zapojeniu sa do aktívneho životného štýlu v areáli školy prostredníctvom organizovaných aktivít a individuálnej podpory zdravia. Práve nové športové haly pre gymnastiku, hry a stolný tenis toto umožňujú všetkým študentom.

 • MRU bol partnerom na Majstrovstvách Európy v basketbale mužov 2011
 • Mykolas Romeris University dlhodobo kultivuje olympijský duch a ako dôkaz toho 1. decembra 2010 udelil Litovský národný olympijský výbor (LNOC) rektorovi MRU prof. dr. Alvydasovi Pumputisovi čestnú medailu LNOC za prínos do športu. Arturas Poviliunas, prezident Litovského národného olympijského výboru, povedal, že športovci na tejto univerzite majú najlepšie študijné podmienky, ktoré výrazne prispievajú k ich možnostiam dosiahnuť olympijské výšky.
Olympijská víťazka Laura Asadauskaitė je absolventkou MRU

Olympijskí medailisti

 • Letné olympijské hry 2016 v Rio de Janeiru: študenti MRU Mindaugas Griškonis a Saulius Ritter vyhrali striebornú medailu vo veslovaní v kategórii muži, dvojveslo.[6]
 • Letné olympijské hry 2012 v Londýne: absolventka MRU Laura Asadauskaite-Zadneprovskiene vyhrala zlatú medailu v päťboji, študent MRU Jevgenij Šuklin vyhral striebornú medailu v 200m kanoe závode v kategórii muži.[7]
 • Letné olympijské hry 2008 v Pekingu: študenti MRU Edvinas Krungolcas a Andrejus Zadneprovskis vyhrali striebornú a bronzovú medailu v päťboji.[8]
 • Letné olympijské hry 2004 v Aténach: študent MRU Andrejus Zadneprovskis vyhral striebornú medailu v päťboji.

Ďalší atléti

 • Študent MRU Giedrius Titenis je dvojnásobný olympijský plavec, ktorý vyhral bronzovú medailu v roku 2009 na Majstrovstách sveta vo vodných športoch.
 • Študent MRU Andrej Olijnik sa zúčastnil na Olympiáda v roku 2016 a vyhral striebornú medailu na svetovom šampionáte Medzinárodnej kanoistickej federácie.[9]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Štatút Univerzity Mykola Romerisa [online]. www.mruni.eu, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. Archivované 2016-09-19 z originálu.
 2. Organizačná štruktúra [online]. www.mruni.eu, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online.
 3. Študijné programy [online]. www.mruni.eu, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. Archivované 2014-07-17 z originálu.
 4. Výskum a inovácie [online]. www.mruni.eu, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online.
 5. Medzinárodné vzťahy [online]. www.mruni.eu, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. Archivované 2016-08-19 z originálu.
 6. Študenti Griskonis a Ritteris vyhrali striebro na Olympiáde v Riu! [online]. www.mruni.eu, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. Archivované 2020-08-07 z originálu.
 7. MRU novinky [online]. www.mruni.eu, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. Archivované 2012-08-21 z originálu.
 8. E. Krungolcui – sidabras, A. Zadneprovskiui – bronza!. tv3.lt. Dostupné online [cit. 2018-10-16].
 9. MRU novinky [online]. www.mruni.eu, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. Archivované 2016-09-19 z originálu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]