Usucapio

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Usucapio (vydržanie) je inštitút rímskeho súkromného práva (ius privatum). Ide o jeden zo spôsobov nadobudnutia kviritského vlastníckeho práva (dominium ex iure Quiritum). V podstate ide o nadobudnutie vlastníctva nepretržitým pokračovaním držby po určitú stanovenú dobu.

Právne skutočnosti spôsobujúce takýto vznik vlastníckeho práva sú:

  • 1. Tempus (uplynutie času)
  • 2. Possessio (nerušená civilná držba)
  • 3. Iusta causa (právny dôvod držby, umožňujúci nadobudnutie vlastníckeho práva)
  • 4. Bona fides (dobromyseľnosť nadobúdateľa)
  • 5. Res habilis (vec, ktorú možno nadobudnúť vydržaním)