Väzba v systéme

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Väzba v systéme je spojenie medzi prvkami systému, ktorým sa realizuje špecifický vzťah reprezentujúci závislosti (súvislosti) medzi vlastnosťami prvkov (cf. štruktúra systému).

Väzba v systéme je podmienená vzťahom medzi prvkami, pričom nie každý vzťah sa musí realizovať väzbou. Prostredníctvom väzieb sa zabezpečuje interakcia prvkov, a tým aj správanie systému a činnosť systému.

Podľa spôsobu realizácie spojenia sa rozlišuje sériová, paralelná a spätná väzba v systéme.

Priama väzba v systéme je spojenie výstupu jedného prvku systému so vstupom iného prvku systému nesprostredkované nijakým vloženým prvkom.

Spätná väzba v systéme je spojenie výstupov riadeného prvku so vstupmi riadiaceho prvku systému, a tým aj uzatvorenie okruhu ich vzájomného pôsobenia. Používa sa v uzavretých systémoch riadenia rôznej fyzikálnej povahy, pričom sa využíva odchýlka stavu systému od určitého stavu na vytvorenie algoritmu riadenia. Algoritmus riadenia závisí od rozdielu medzi cieľom riadenia a jeho skutočným výsledkom. V riadiacom obvode možno určiť uzavretú slučku prícinno-následných javov. Ak sa začiatočná odchýlka stavu, spôsobená poruchovými veličinami, pod vplyvom spätnej väzby zmenšuje, ide o zápornú spätnú väzbu, v opačnom prípade o kladnú spätnú väzbu, ktorá môže spôsobiť nestabilitu systému. Podľa spôsobu spojenia výstupov riadeného prvku so vstupmi riadiaceho prvku sa v systéme rozlišuje:

  • priama spätná väzba v systéme je spätná väzba, pri ktorej vedie jeden z výstupov riadeného prvku priamo na vstup riadiaceho prvku
  • nepriama spätná väzba je spätná väzba, pri ktorej sa spojenie výstupu riadeného prvku so vstupom riadiaceho prvku realizuje prostredníctvom ďalšieho vloženého prvku

a vlastná spätná väzba.

  • je spätná väzba, pri ktorej pôsobí prvok systému sám na seba tým, že jeden z výstupov prvku je priamo spojený s jedným zo vstupov toho istého prvku. Prostredníctvom takejto väzby sa kontroluje vlastná činnosť a hodnoty riadiacich veličín, ktoré riadiaci prvok vysiela k riadenému prvku

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.