Väzeň svedomia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Väzeň svedomia je termín vytvorený organizáciou zaoberajúcou sa ľudskými právami, Amnesty International na označenie ľudí väznených alebo inak fyzicky obmedzovaných na základe ich presvedčenia, pôvodu alebo postavenia, za predpokladu, že títo ľudia nikdy nepoužili ani nepresadzovali násilie.

Podľa svojho štatútu[1] Amnesty International okrem iného vystupuje proti „väzneniu, zadržiavaniu alebo inému fyzickému obmedzovaniu akejkoľvek osoby z dôvodu jeho alebo jej politického, náboženského alebo iného vedomého presvedčenia, alebo z dôvodu jeho alebo jej etnického pôvodu, pohlavia, farby pleti, jazyka, národného či spoločenského pôvodu, ekonomického postavenia, rodu alebo iného postavenia, za predpokladu, že on alebo ona nepoužili alebo nepresadzovali násilie“. Snaží sa:

  • "poskytovať finančnú a inú pomoc väzňom svedomia a od nich závislým osobám a osobám, ktoré v ostatnom čase boli väzňami svedomia alebo u ktorých existuje reálne očakávanie, že sa stanú väzňami svedomia, alebo sa stanú väzňami svedomia po tom, ako budú uznaní vinnými, alebo po návrate do svojej krajiny, osobám od nich závislým a obetiam mučenia, ktoré ako priamy dôsledok tohto potrebujú lekársku starostlivosť";
  • "poskytovať právnu pomoc, keď je to potrebné a možné, väzňom svedomia a osobám, u ktorých existuje reálne očakávanie, že sa stanú väzňami svedomia, alebo sa stanú väzňami svedomia po tom, ako budú uznaní vinnými, alebo po návrate do svojej krajiny, a ak je to žiaduce, vysielať pozorovateľov, ktorí by sa zúčastňovali súdneho prejednávania prípadov takýchto osôb";
  • "zverejňovať prípady väzňov svedomia alebo osôb, ktoré boli iným spôsobom poškodené porušením vyššie uvedených ustanovení".

Keďže Amnesty International nemá prostriedky na vyšetrenie všetkých kontroverzných prípadov, jednotlivé osoby vyhlásené za väzňov svedomia sú často len konkrétnymi príkladmi širšieho porušovania ľudských práv. Skupiny členov AI si môžu „adoptovať“ osoby vyhlásené za väzňov svedomia a zaoberať sa ich prípadom. Skupina sa nesmie zaoberať väzňom svedomia zadržiavaným v krajine tejto skupiny. Toto opatrenie slúži na udržanie nestrannosti a zníženie rizika hroziaceho aktivistom.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]