Védske náboženstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Védske náboženstvo alebo védizmus alebo védaizmus je staroindické náboženstvo, syntéza polyteistických kultov Árijcov a Drávidov sev. Indie.

Védske náboženstvo je východisko indického náboženstva, zložitý, postupne sa vyvíjajúci komplex náboženských a mytologických predstáv a im zodpovedajúcich rituálov a kultových obradov, v ktorom sa prelínajú čiastočne archaické indoeurópske predstavy (pochádzajúce z doby, kedy Árijci ešte dávno pred príchodom do Indie žili spolu s ďalšími indoeurópskymi kmeňmi na spoločnom území) s kutlúrnou vrstvou indoiránskou (spoločnou indickým a iránskym Árijom). Dotvára sa potom na pozadí mytológie a kultu pôvodných (neindoeurópskych) obyvateľov Indie.

Védske náboženstvo je textovo uložené vo Védach .

Védske náboženstvo je polyteistické a vyznačuje sa antropomorfizmom. Hierarchia bohov nie je uzavretá, rovnaké vlastnosti a atribúty sa striedavo pripisujú rôznym bohom. V Rigvéde hrá významnú úlohu Indra, Agni, Súrja, Sóma, Ušas, Djaus, Váju, ...

Ďalší indickí bohovia vystupujú do popredia až v mladších védskych textoch: Višnu, Šiva, Brahma.

Svet nadprirodzených bytostí dopĺňajú rôzni bohovia - nepriatelia bohov a ľudí – rákšasovia a asurovia.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok