Preskočiť na obsah

Výrobný faktor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Výrobné faktory (z lat. facere = robiť; iné názvy: výrobné činitele, činitele výroby, výrobné zdroje, výrobné prostriedky; angl. factors of production, (production) resources) je všeobecné označenie pre to, čo umožňuje „robiť výrobu“. Presnejšie definície sa mierne odlišujú, ale vždy sa myslia akési najzákladnejšie prvky (či statky a služby), ktoré sa vkladajú do výrobného procesu (podniku), aby sa v ňom v istej kombinácii použili na vytvorenie finálneho produktu (outputov, úžitkovej hodnoty a pod.).

Konkrétne podoby (spravidla množstvá) v rámci každého jedného výrobného faktora, ktoré sa priamo vkladajú do výrobného procesu, sa nazývajú inputy (vstupy). Niekedy sa – teoreticky nesprávne – výrobný faktor chápe len ako iný názov pre input a dole uvedené výrobné faktory sú potom „skupiny výrobných faktorov“.

Konkrétne výrobné faktory[upraviť | upraviť zdroj]

Označenia výrobných faktorov sa rôznia.

Makroekonómia a mikroekonómia[upraviť | upraviť zdroj]

Klasickí národní ekonómovia rozlišujú:

Pričom sa prvé dva považujú za pôvodné a kapitál za odvodený. V tejto súvislosti sa tiež rozlišujú tri trhy výrobných faktorov: Trh pôdy, Trh práce a Trh kapitálu.

Podľa fyziokratov je pravým výrobným faktorom len pôda. Podľa marxistov, ktorí používajú pojem výrobné sily, je pravým výrobným faktorom len práca, pričom kapitál je zhmotnená práca. Podľa neoklasikov existujú len dva výrobné faktory práca a kapitál, pričom pôdu mnohí zaraďujú do kapitálu.

Naopak sa v bežnej literatúre možno stretnúť aj so štvrtým faktorom, ktorým sú podľa rôznych autorov suroviny alebo podnik (organizácia) alebo know-how atď.

Pri fomulovaní produkčných funkcií sa často rozlišuje:

 • Práca
 • Kapitál:
  • výrobné statky
  • medziprodukty
 • Reziduálne faktory (technický pokrok, vzdelanie, know-how atď.)

Podniková ekonomika[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa E. Gutenberga:

 • základné faktory:
  • výkonná práca vzťahujúca sa na konkrétny objekt
  • materiály: suroviny, výrobky, polovýrobky, prevádzkové a pomocné látky
  • prevádzkové prostriedky: stroje, zariadenia, nástroje, dopravné prostriedky atď.
 • dispozitívny faktor (dispozitívna práca): riadenie podniku, plánovanie, organizácia, kontrola