VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 17:15, 27. marec 2015, ktorú vytvoril Alekme (diskusia | príspevky) (kategórie)

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (v rokoch 19431953 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení,[1] v rokoch 1953 – 1973 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) je účelové vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ktoré „publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied.“[2]

Dejiny

Veda vznika pôvodne v roku 1943 ako súčasť Slovenskej akadémie vied a umení.[3] Od roku 1953 sa datuje oficiálny vznik pod názvom Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.[4] Počas prvých rokov svojej existencie sa Veda zameriavala najmä na spoločenské vedy, postupne rástol podiel prírodných a vedeckých titulov.[5] Od 2. júla 1973 sa názov zmenil na VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. V osemdesiatych rokoch 20. storočia Veda vydávala ročne okolo 75-80 titulov.[5] Za roky 19531980 to predstavuje 2116 knižných titulov a celkový náklad 4,102 milióna kusov.[4] Do roku 2004 sa počet kníh zvýšil na takmer 3500 a do roku 2014 vyše 5000.

V roku 2000 sa Veda zlúčila s Polygrafiou vedeckej literatúry a časopisov SAV.[3]

Významné diela[2][3]

Referencie

  1. Bulletin o edičnej činnosti 2013/2014
  2. a b http://www.veda.sav.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=14
  3. a b c http://www.litcentrum.sk/rozhovory/veda-vydavatelstvo-slovenskej-akademie-vied
  4. a b Veda, vydavateľstvo SAV. In: Encyklopédia Slovenska VI. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1982. s. 262.
  5. a b Veda, vydavateľstvo SAV. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska 2 P - Ž. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1985. s. 532 - 533.

Externé odkazy