VLAN

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

VLAN alebo Virtual LAN (Local Area Network) je skupina hostov (počítačov, serverov,...), ktorí spolu komunikujú akoby boli na jednej broadcastovej doméne bez ohľadu na ich fyzickú konektivitu. VLAN má rovnaké vlastnosti ako fyzická LAN, ale umožňuje aby sa koncové stanice spájali dokopy, aj keď nie sú v jednom sieťovom prepínači. Sieťová rekonfigurácia môže byť vykonaná softvérovo namiesto fyzického premiestnenia zariadení.

Výkonná a spoľahlivá sieť je dôležitým faktorom na produktivitu zamestnancov. Jedným spôsobom ako obmedziť degradáciu výkonu siete broadcast sieťovým tokom dát je použitie Virtual LAN (VLAN). VLAN siete rozdeľujú veľkú broadcast doménu na menšie celky. VLAN siete dovoľujú rozdeliť zariadenia na logické skupiny, ktoré sa chovajú ako keby boli na samostatnej sieti.

VLAN sieť je samostatná IP podsieť. VLAN siete sú vytvorené na prepínačoch a ku každej VLAN sieti sú priradené porty prepínača. Port, ktorý má nastavenú iba jednu VLAN sieť sa nazýva prístupový port. Pre komunikáciu medzi VLAN sieťami je potrebné zariadenie, ktoré dokáže pracovať s adresnou informáciou sieťovej vrstvy ako napríklad smerovač, alebo prepínač tretej vrstvy.

Implementácia VLAN sietí umožňuje väčšiu flexibilitu pre podporu firemných cieľov. Medzi hlavné výhody VLAN sietí patria:

1) bezpečnosť – skupiny, ktoré pracujú s dôvernými dátami sú oddelené od zvyšku siete,

2) zníženie nákladov – redukovaním broadcast domén nie sú potrebné časté vylepšenia zariadení,

3) vyšší výkon siete a aplikácií,

4) minimalizácia zahltenia siete broadcast rámcami – segmentáciou LAN sa redukuje počet zariadení, ktoré sa môžu podieľať na zahltení,

5) zlepšenie výkonu IT personálu.