VOR

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kombinovaná pozemná stanica D-VOR/DME

VOR (VHF omnidirectional radio range) je VKV všesmerový rádiomaják. Je jedným zo základných systémov, používaných v leteckej prevádzke pre prístrojovú navigáciu. Umožňuje určiť lietadlu smer voči konkrétnemu majáku, a to priamo zo signálu, bez toho, aby prijímač musel mať nejakú špeciálnu smerovú anténu. Tým sa líši od systému nesmerových majákov NDB, ktoré je potrebné zameriavať smerovou anténou.

D-VOR je vylepšený systém VOR. Signál D-VOR umožňuje presnejšiu navigáciu. Systém je spätne kompatibilný, prijímače VOR prijímajú aj signál D-VOR. Pre navigáciu v bezprostrednom okolí letísk sa používa T-VOR (Terminal-VOR).

Všesmerové majáky sa v letectve používajú už od začiatku 50. rokov. VOR využíva frekvenčné pásmo od 108 až 118 MHz.

VOR umožňuje určiť iba azimut k majáku. Preto sa väčšinou kombinuje so systémom merania vzdialenosti DME. Kombinácia oboch systémov indikuje polohu voči majáku v polárnych súradniciach.

Na podobnom princípe funguje aj pôvodne vojenský a výrazne presnejší systém TACAN, ktorý býva niekedy zlučovaný s VOR do spoločného bodu, označovaného VORTAC.

Princíp činnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Princíp spočíva vo vysielaní signálu, ktorý je smerovo závislý. Ide vlastne o zloženie dvoch signálov. Prvý je konštantne vysielaný všesmerovou anténou a druhý vysielaný "rotujúcou" smerovou anténou. Rádiomaják navyše vysiela sekvenciu dvoch alebo troch znakov v Morseovej abecede, ktorá slúži pilotovi na jeho identifikáciu.

Rotácia druhej antény sa fakticky rieši použitím dvojice na seba kolmých pevných antén a "rotácia" je simulovaná zložením ich fázovo posunutých signálov. Rýchlosť "rotácie" je 30 otáčok za sekundu (ktorú možno tiež chápať ako amplitúdovú moduláciu 30 Hz).

Prijímač v lietadle potom z fázového posunu vyššie popísanej dvojice signálov určí azimut lietadla od vysielača. Výsledok sa vyjadruje v uhlových stupňoch a nazýva sa radiál. Radiál je orientovaná priamka ktorá vychádza z majáka a prechádza prijímačom (resp. všetkými prijímačmi v konkrétnom smere).

Príklad: ak je lietadlo na radiáli nula a prístroj indikuje "TO" je južne od rádiomajáku, ak indikuje "FROM", je severne od neho.

Súčasťou majákov VOR býva často aj systém DME (Distance Measuring Equipment) pre meranie vzdialenosti od majáka, vtedy sa maják nazýva VOR/DME.

Doplerovský VOR - D-VOR[upraviť | upraviť zdroj]

Vylepšením tohto systému je dopplerovský VOR (D-VOR), ktorý využíva Dopplerov princíp a je spätne kompatibilný s VOR.

Vysielaný signál D-VOR sa chová rovnako, akoby sa smerová vysielacia anténa navyše ešte pohybovala okolo pevnej antény po kruhovej dráhe s polomerom približne 6-7 metrov, a to rovnakou rýchlosťou 30 otáčok za sekundu, akou rotuje signál pôvodného VOR. Táto rýchlosť je technicky ťažko realizovateľná (je to približne rýchlosť zvuku). V skutočnosti je pohyblivá anténa nahradená niekoľkými desiatkami antén umiestnených do kruhu. Medzi nimi potom vysielač postupne prepína, čím simuluje rýchly kruhový pohyb druhej antény.

Kontrola prijímača - VOT[upraviť | upraviť zdroj]

Pre kontrolu prijímača VOR existujú ešte testovacie vysielače, označované ako VOT (VOR receiver test facility). Od VOR sa líšia tým, že ich signály nie sú smerové. Pri príjme signálu VOT z akéhokoľvek smeru musí prijímač ukázať nulový radiál.

Použitie prijímača[upraviť | upraviť zdroj]

Palubný VOR/ILS s mechanickou stupnicou

Použitie vysvetlíme na jednoduchom príklade (na palube je k dispozícii rovnaký indikátor VOR/ILS ako na obrázku). Pilot chce letieť z jeho pozície priamo k rádiomajáku. Naladí si jeho frekvenciu a vypočuje identifikačný znak. Príjem signálu je na prístroji indikovaný zmiznutím červeného nápisu "NAV". Otáčaním gombíka OBS (omni bearing selector) tak dlho až smerové brvno bude uprostred a žltá trojuholníková zástavka bude ukazovať na "TO" pilot zistí na akom radiále sa nachádza (dole pod menšou žltou šípkou). Zároveň vidí, akým kurzom musí letieť aby doletel k rádiomajáku (hore nad väčšou šípkou). Po nabraní tohto kurzu a smerové brvno mu ukazuje smerovú odchýlku od radiálu po ktorom letí k majáku. Po prelietnutí majáka prepadne žltý trojuholník na "FROM".

Presnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Presnosť VOR je približne 1°, nad majákom existuje kužeľ nespoľahlivej indikácie (50 stupňov od vertikály), elevačný uhol je 40°.

Majáky VOR na území Česka[upraviť | upraviť zdroj]

Názov Identifikačný znak Frekvencia [MHz]
Brno BNO 113,9
Dešná OKF 113,15
Frýdlant OKX 114,85
Cheb OKG 115,7
Neratovice NER 108,6
Ostrava OTA 117,45
Praha OKL 112,6
Vlašim VLM 114,3
Vožice VOZ 116,3

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku VOR (radiomaják) na českej Wikipédii.