Varna (kasta)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Varna (sans. वर्ण – varṇa, dosl. „farba“) je spoločenská kasta v systéme rozčlenenia obyvateľstva starovekej Indie.

  1. brahmani – najvyššia vrstva - kňazi s privilegovaných postavením v spoločnosti
  2. kšatrijovia – kasta bojovníkov, panovníkov, ktorí mali v rukách svetskú moc
  3. vajšijovia – kasta obchodníkov a statkárov
  4. šúdrovia – remeselníci, roľníci, chovatelia dobytka, najnižšia kasta.

Kasty počas stáročí prešli štiepením na podskupiny. Neskôr pribudli páriovia, nazývaní aj nedotknuteľní, (Mahátma Gándhí ich nazval haridžanovia t. j. „božie deti“), ktorí stoja prakticky najnižšie, vykonávajú najmenej platené práce. V poslednej dobe im indický parlament zákonom zaručil práva a sociálnu pomoc.

Džáti – podskupina varny. Každý hinduista sa narodí do jednej z tisícov spoločenských skupín – džáti. Predpokladá sa, že hinduisti sa do určitej kasty rodia na základe svojej minulej karmy. Kasta rodiny tradične predurčuje povolanie svojich členov, dokonca i budúcich partnerov. Existujú kasty určitých profesií, ako napr. hrnčiarov, brašnárov atď. Dnes sa tieto sociálne bariéry pomaly začínajú stierať.