Preskočiť na obsah

Vipassaná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vipassaná (Páli) alebo vipasyana (Sanskrit) znamená v buddhistickej tradícii vhľad do skutočnej podstaty reality, menovite do troch charakteristík existencie: nestálosti, neuspokojivosti a iluzórnosti ega.

Meditácia vipassaná

[upraviť | upraviť zdroj]

Vipassaná môže byť kultivovaná praktikami, ktoré zahŕňajú kontempláciu, introspekciu a pozorovanie telesných vnemov, analytickú meditáciu a kontempláciu smrti a rozkladu tela. Tieto praktiky sa môžu odlišovať v jednotlivých tradíciách či skupinách podľa ich zakladateľa ale ich hlavným cieľom je rozvinúť vhľad.

Vhľad do štyroch ušľachtilých právd

[upraviť | upraviť zdroj]

V súlade s Théravádovou tradíciou, vedie budhistická prax k vhľadu do štyroch ušľachtilých právd, ktoré môžu byť realizované len praxou ušľachtilej osemčlennej cesty. Nibbana môže byť dosiahnutá len po postupnom rozlíšení všetkých "vipassanových vhľadov" pokiaľ je dôsledne nasledovaná osemčlenná ušľachtilá cesta. Toto je procesom rozvoja, v ktorom sú rozlišované rozličné Vipassanové vhľady a konečné prebudenie môže prísť náhle ako hovoria aj iné školy.

Hlavné rozdiely medzi meditáciou pokoja a meditáciou vhľadu

[upraviť | upraviť zdroj]

Je dôležité, aby mal meditujúci jasné porozumenie o tom, čo je meditáciou pokoja (samatha) a vhľadu (vipassana). V Dasuttara suttanta (poslednej rozprave zo zbierky Digha Nikaya), Sariputta hovorí, že sú dva stavy, ktoré sú pravými dhammami, pravými javmi, ktoré majú byť rozvinuté. V Pálí sú to dve dhamma bhavetabba, čo sa prekladá "dve dhammy, ktoré musia byť zušľachtené". To sú: pokoj a vhľad. Tento rozvoj je nazývaným zušľachťovanie, bhavana, inak označovaný aj ako meditácia.

Pre začiatočníkov je prvou vecou, ktorú musia pochopiť všímavosť, uvedomenie (sati). Iba potom je možné rozlišovať medzi aspektom pokoja a vhľadu. Všímavosť, uvedomenie určuje, či je rozvíjané správne alebo nesprávne sústredenie. Pokiaľ je Vaše sústredenie správne, ste schopní detailne opísať povahu vašej meditačnej skúsenosti, keď sa Vás niekto spýta.

Slovo Samatha znamená samo o sebe pokoj a vipassana vhľad alebo vedomosť. Keď sa odvolávame na samatha alebo na vipassana máme na mysli to čo je spojené so "správnym sústredením" (členom osemdielnej ušľachtilej cesty). To znamená, že faktor jednobodovosti mysle musí vyvstať v súčinnosti so všímavosťou, uvedomením. Nie s obsesiou, hnevom, chtivosťou, ale s jasným uvedomením. Jednobodové jasné uvedomenie. V jednom momente je toto jednobodové uvedomenie, a to je tým čomu hovoríme samatha, pokoj.

V prípade vhľadu je uvedomenie ešte ostrejším, úplnejším, je schopné zažívať skutočnosť a získať z nej porozumenie. Viete vtedy veľmi jasne, čo práve zažívate. Pokiaľ budete chcieť môžete podrobne vysvetliť povahu Vašej skúsenosti.

Samatha bhavana a Vipassana bhavana

[upraviť | upraviť zdroj]

Samatha bhavana meditácia (zušľachťovanie) pokoja alebo meditácia vhľadu vipassana bhavana sa nevzťahujú k jednému časovému okamihu. Sú sériou skúseností počas istého časového obdobia. To taktiež znamená sériu výsledkov. Kvôli kontinuite vyvstávajú rozvinuté stavy mysle. To znamená, že keď rozvinie samatha bhavana vyvstanú hlboké stavy sústredenia. Nazývame ich pohrúženiami alebo v Pálí Jhána. V rozvoji meditácie vhľadu - vipassana vyvstávajú hlboké stavy poznania a porozumenia. Tie voláme vhľady - ňána.