Vnútorné mesto

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vnútorné mesto môže byť:

  • opak prímestskej zóny mesta (resp. predmestí v najširšom zmysle)
  • najmä v anglosaských krajinách: časť mesta medzi úzko ponímaným historickým či obchodným jadrom mesta a okrajovými časťami mesta, teda okrajová časť centra mesta, pozri vnútorné mesto (okraj centra)
  • najmä v kontinentálnej Európe:
    • historické a/alebo obchodné jadro väčšieho mesta, pozri vnútorné mesto (jadro)
    • z historického hľadiska (napr. v Uhorsku): časť mesta vo vnútri bývalých mestských hradieb (teda opak historických predmestí a zámku/hradu), pozri napr. vnútorné mesto (Bratislava)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.