Voľný pád

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Voľný pád je pohyb, ktorý koná teleso vplyvom gravitácie vo vákuu, pričom jeho počiatočná rýchlosť (t.j. rýchlosť na začiatku pohybu) je nulová, t.j. . Voľný pád z výšky, ktorá je malá v porovnaní s rozmermi Zeme, je pohyb podobný rovnomerne zrýchlenému pohybu. Zrýchlenie voľného pádu sa nazýva tiažové zrýchlenie a označuje sa . Na tom istom mieste je pre všetky telesá rovnaké. Mení sa s nadmorskou výškou a zemepisnou šírkou. Preto bola dohodnutá hodnota platiaca na Zemi, ktorá sa nazýva normálne tiažové zrýchlenie.

Pretože , veľkosť okamžitej rýchlosti voľne padajúceho telesa v čase od začiatku pádu je vyjadrená vzťahom

Závislosť dráhy voľne padajúceho telesa od času môžeme vyjadriť vzťahom:

pričom prejdená dráha je rovná zmene výšky telesa. Ak označíme výšku telesa na začiatku pohybu a okamžitú výšku telesa , potom a

.

Čas , za ktorý dopadne teleso z výšky nad zemským povrchom, získame z podmienky ekvivalentnej s podmienkou :

.