Voľný pád

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Voľný pád je pohyb, ktorý koná teleso vplyvom gravitácie vo vákuu, pričom jeho počiatočná rýchlosť (tj. rýchlosť v čase 0s ) je 0 . Voľný pád z výšky, ktorá je malá v porovnaní s rozmermi Zeme, je pohyb podobný rovnomerne zrýchlenému pohybu. Zrýchlenie voľného pádu sa nazýva tiažové zrýchlenie a označuje sa g. Na tom istom mieste je pre všetky telesá rovnaké. Mení sa s nadmorskou výškou a zemepisnou šírkou. Preto bola dohodnutá hodnota gn= 9,806 65 m.s-2 platiaca na Zemi, ktorá sa nazýva normálne tiažové zrýchlenie.

Pretože a = g, závislosť veľkosti okamžitej rýchlosti voľne padajúceho telesa od času je vyjadrená vzťahom:

v = g . t

Závislosť dráhy voľne padajúceho telesa od času môžeme vyjadriť vzťahom:

s = 1/2 g . t2