Voľný pád

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Voľný pád je pohyb, ktorý koná teleso vplyvom gravitácie vo vákuu, pričom jeho počiatočná rýchlosť (t.j. rýchlosť na začiatku pohybu) je nulová, t.j. . Voľný pád z výšky, ktorá je malá v porovnaní s rozmermi Zeme, je pohyb podobný rovnomerne zrýchlenému pohybu. Zrýchlenie voľného pádu sa nazýva tiažové zrýchlenie a označuje sa . Na tom istom mieste je pre všetky telesá rovnaké. Mení sa s nadmorskou výškou a zemepisnou šírkou. Preto bola dohodnutá hodnota platiaca na Zemi, ktorá sa nazýva normálne tiažové zrýchlenie.

Pretože , veľkosť okamžitej rýchlosti voľne padajúceho telesa v čase od začiatku pádu je vyjadrená vzťahom

Závislosť dráhy voľne padajúceho telesa od času môžeme vyjadriť vzťahom:

pričom prejdená dráha je rovná zmene výšky telesa. Ak označíme výšku telesa na začiatku pohybu a okamžitú výšku telesa , potom a

.

Čas , za ktorý dopadne teleso z výšky nad zemským povrchom, získame z podmienky ekvivalentnej s podmienkou :

.