Vodný kanál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vodný kanál alebo kanál (v prípade stoky častejšie len kanál) je umelý vodný tok (otvorený aj krytý) resp. príslušné umelé koryto, spravidla so spevnenými aspoň bokmi, presnejšie:

  • náhon (kanál na prívod vody k turbíne alebo vodnému kolesu alebo na zavlažovanie)
  • odpad (kanál na odvod vody z vodných motorov alebo z pôdy)
  • stoka (kanál využívajúci tok vody na odplavenie určitých hmôt, napr. dreva alebo nečistôt, alebo na odvod dažďovej vody; hlavná časť kanalizácie; staršie je stoka aj kanál spájajúci vodné toky)
  • beztlakový nekrytý privádzač na prívod (pitnej) vody, pozri pod privádzač
  • plavebný kanál alebo prieplav (kanál vytvárajúci novú plavebnú cestu)
  • zavlažovací kanál, slúžiaci ako prívod vody
  • športový kanál (kanoistický kanál alebo veslársky kanál)