Volebná kampaň

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Volebná kampaň je v zmysle zákona[1] akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie.[1]

Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb (pozri volebné moratórium). Zákon ďalej v samostatných paragrafoch definuje podmienky financovania kampaní a záverečnú správu (o nákladoch na volebnú kampaň), ktorá sa zasiela Ministerstvu vnútra.[1][2] Zákon platí pre viaceré druhy volieb: do orgánov územnej samosprávy voľby, do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta. Napríklad pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 môžu politické subjekty na kampaň minúť najviac tri milióny € vrátane DPH, pričom musia mať transparentný účet. Na kampani sa môžu zúčastniť aj tretie strany, tie sa musia registrovať na ministerstve vnútra. Strana môže počas jedného volebného obdobia prijať najviac 3,5 milióna eur z darov, pôžičiek a úverov. Limit sa však netýka príspevkov od štátu.[3] Ďalšie paragrafy zákona určujú pravidlá Kontroly volebnej kampane a transparentnosti. Viaceré časti zákona stanovujú podmienky vysielania. Tieto rozlišujú medzi rozhlasovým, televíznym vysielaním, vysielaním v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách, v agentúrnom spravodajstve, vysielanie prostredníctvom internetu, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby. Pre politické subjekty je dôležité, že na vysielanie politickej reklamy aj diskusií vo vysielaní verejnoprávneho RTVS majú kandidujúce strany a hnutia právny nárok.[3] Zákon, novelizovaný s účinnosťou 1. júla 2015, končí časťami popisujúcimi správne delikty, pokuty a priestupky. Tieto pravidlá pre volebnú kampaň teda platia od parlamentných volieb v marci 2016, pred ktorými bol zákon dvakrát novelizovaný najmä v oblasti financovania kampane a moratória na volebné prieskumy.[3]

Samotné témy alebo formy kampane určujú jednotlivé politické subjekty a preberajú za ne aj zodpovednosť. Pozri napr. Témy v kampani vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c S-EPI s.r.o., AION CS s.r.o.. Zákon č. 181/2014 Z. z.Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-24]. Dostupné online.
  2. Volebná kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2020-02-24]. Dostupné online.
  3. a b c Začala sa predvolebná kampaň k budúcoročným parlamentným voľbám. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2019-11-05. Dostupné online [cit. 2020-02-24].