Vstupné spracovanie dokumentov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vstupné spracovanie dokumentov sú (prevažne intelektuálne) činnosti a postupy, ktoré sú zamerané na výber, formalizáciu a ukladanie údajov o knižničnom dokumente, ktoré ho formálne a obsahovo charakterizujú. [1]Je základom vytvárania bibliografických alebo katalogizačných záznamov.

Objektom vstupného spracovania sú dokumenty, resp. údaje o dokumentoch, ktoré sú výstupom akvizičného procesu[1]. Za istých okolností môžu byť tieto údaje preberané formou kooperatívnej katalogizácie z iných knižníc. Základom vstupného spracovania je informačná analýza dokumentu. Výsledkom informačnej analýzy je množina údajov, ktoré sa transformáciou menia na dokumentografické informácie. Uprostred tejto transformácie dochádza k štyrom procesom[1]:

  1. Formalizácia a usporiadanie údajov, ktoré dokument charakterizujú z vonkajšej (vydavateľskej) stránky, tzv. identifikačných údajov
  2. Transformácia údajov o dokumente do informačného jazyka
  3. Redukcia textu v prirodzenom jazyku, pričom výsledkom je obsahová charakteristika, tzv. anotácia alebo abstrakt
  4. Transformácia prieskumového obrazu dokumentu do strojom čitateľnej formy

V spracovaní má veľký význam metodika uplatňovaná pri jednotlivých činnostiach. Spracovanie je potrebné realizovať v súlade s platnými štátnymi a medzinárodnými normami a metodickými materiálmi. Výsledkom vstupného spracovania je tvorba katalogizačného, resp. bibliografického záznamu.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. a b c JURČACKOVÁ, Zuzana. Informačná výchova. 1.. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1. Kapitola Vstupné spracovanie dokumentov, s. 349.