Vyššie delostrelecké učilište

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hlavný vchod do areálu školy

Vyššie delostrelecké učilište v Martine na Slovensku bolo jednou z vojenských škôl, vysokoškolského typu v bývalom Česko-Slovensku, ktorej vznik sa datuje od roku 1962. Škola mladým mužom ponúkala vyššie vojenské a civilné vysokoškolské – pedagogické štúdium v slovenskom a českom jazyku.

História školy[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatky tejto školy siahajú až do roku 1945, keď bolo v Plzni zriadené Zbrojné učilište. V roku 1953 ho premenovali na Delostrelecko-technické učilište, ktoré sa v roku 1959 zlúčilo s Učilišťom protivzdušnej obrany. Samotné Vyššie delostrelecké učilište v meste Martin vzniklo v roku 1962. Existovalo do roku 1973 kedy sa pretransformovalo na Vysokú veliteľsko-technickú školu.[1] Tá svoje pôsobenie v meste Martin ukončila v roku 1979, po presťahovaní do mesta Liptovský Mikuláš.

Po celú dobu svojej existencie v Martine, bola škola umiestnená v Kasárňach 4. Československej brigády na sídlisku Sever. Zaužívanou skratkou pre školu bolo označenie VDU Martin.[2]

Charakteristika školy[upraviť | upraviť zdroj]

Vojenské vysoké školstvo v 60. a 70. rokoch 20. storočia podobne ako aj civilné, prežívalo svoj veľký rozvoj. Dôvodom boli vtedajšie vojensko-politické podmienky, ktoré s prihliadnutím na celkový svetový vývoj a bipolárne rozdelenie sveta na socialistický a kapitalistický tábor vyžadovalo mnohopočetné, kvalitné a dobré vyzbrojené armády. V spomínanom období bol trendom rozvoj raketového vojska a delostrelectva a martinská škola bola tiež orientovaná týmto smerom.

Samotné vysokoškolské štúdium trvalo 4 roky. Obsahovalo zložku vojenskú, ale aj civilnú, ktorá bola zameraná na dosiahnutie vysokoškolského vzdelania v odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobáciou matematikafyzika. Škola na štúdium do prvého ročníka prijímala absolventov z civilných stredných škôl a do druhého ročníka maturantov, absolventov vojenských stredných škôl. Najmä išlo o absolventov vtedajších elitných vojenských škôl Jana Žižku z Trocnova.

Vojenská zložka štúdia bola zameraná na dosiahnutie vyššieho stupňa vojenského vzdelania, ktoré pripravovalo pre vojenskú prax dôstojnícke, veliteľské kádre v odbore raketové vojsko a delostrelectvo. Jeho absolventi po úspešnom ukončení štúdia boli promovaní a zároveň menovaní do vojenskej hodnosti poručík, čím sa stali dôstojníkmi Československej ľudovej armády v pozícii vojaka z povolania.

Škola počas svojej existencie vychovala niekoľko stoviek dôstojníkov pre Československú ľudovú armádu, z ktorých sa mnohí po odchode do civilu, stali učiteľmi na základných školách.[3]

Šport a záujmová činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Spravidla každý poslucháč bol členom nejakého športového alebo záujmového krúžku. Športové oddiely ako napríklad: strelecký, volejbalový, futbalový, hádzanársky a lyžiarsky boli účastníkmi civilných organizovaných športových súťaží, v ktorých reprezentovali Československú ľudovú armádu pod názvom Dukla Martin.

Velitelia školy[upraviť | upraviť zdroj]

Veliteľmi školy boli:[1]

 • plukovník Rudolf Starý
 • genmjr. Ing. Emil Koštek

Učitelia školy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Matematika: pplk. Dvořák, pplk. Tulák, mjr. Ivan Štrbáň
 • Fyzika: pplk. Tůma, pplk. Nedbalec
 • Pedagogika a psychológia: pplk. Čajagi
 • Telesná príprava: mjr. Jiřík, mjr. Fojtík, por. Zálepa
 • Teória streľby a riadenie paľby delostrelectva: pplk. Rovňan
 • Topografia, geodézia, poveternostná služba: pplk. Vagenknecht, mjr. Farský
 • Palebná služba: pplk. Čertík
 • Katedra jazykov: plk. Mazal

Známi absolventi[upraviť | upraviť zdroj]

Vyššie delostrelecké učilište absolvovalo niekoľko stoviek študentov z bývalého Česko-Slovenska. Medzi jeho absolventmi boli neskorší generáli, ale aj osobnosti civilného života, ktoré dosiahli významné pracovné pozície ako sú napríklad:

 • plk. Ing. Milan Golian, CSc., bývalý profesor na Univerzite obrany Českej republiky
 • genmjr. Ing. Dušan HUMENÝ, bývalý zástupca veliteľa pozemných síl GŠ ASR
 • plk. gšt. doc. Ing. Štefan Jagerčík, CSc., bývalý rektor Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši [4]
 • genmjr.Ing. Jindřich Lesný, bývalý riaditeľ sekcie na Úrade vlády Českej republiky
 • genmjr. Ing. Milan Podhoráni, bývalý vojenský atašé Slovenskej republiky v Moskve

Uplatnenie v zamestnaní po skončení služobného pomeru[upraviť | upraviť zdroj]

Zbierka zákonov o umiestňovaní vojakov z povolania po prepustení do zálohy

Vláda Slovenskej socialistickej republiky svojím uznesením č. 220 z 1. júla 1970, podľa § 31 ods. 2 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 165/1964 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov a zákona č. 59/1969 Zb. o niektorých zmenách vo služobných pomeroch vojakov z povolania, schválila smernice na umiestňovanie prepustených vojakov z povolania, príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a ich prípravu na zvolené občianske povolania. Smernice nadobudli účinnosť od 1. júla 1970 a sú publikované v Ústrednom vestníku Slovenskej socialistickej republiky v čiastke 8, číslo 12, ročník 1970. Do smerníc je možno nahliadnuť na okresných vojenských správach a u tajomníkov Rady obrany okresných národných výborov na Slovensku. [5]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Výukové delostrelecké zbrane

Budovy bývalého VDU

Absolventské insígnie

Poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

Archívny fond Vyššieho delostreleckého učilišťa Martin je uložený vo Vojenskom historickom archíve Bratislava (Krajná 27, Bratislava, PSČ 821 04).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b [1] bod 657
 2. Prápor výcviku, História vojenského školstva v Martine [online]. prapv.mil.sk, [cit. 2011-07-13]. Dostupné online.
 3. Vojenská história, 1, 2008, Dostupné online
 4. http://www.aos.sk/?stranky=aktuality17/plk_Jagercik.php
 5. https://www.slov-lex.sk/static/pdf/1970/1970c24.pdf

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zákon č.19/1966 Zb. o vysokých školách
 • Vyhláška ministra národnej obrany č. 90/1966 Zb. z 11. novembra 1966 ktorou sa uverejňuje výpis z rozkazu prezidenta republiky na vykonanie zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl
 • Smernice Vlády Slovenskej socialistickej republiky číslo 3/70 na umiestňovanie prepustených vojakov z povolania, príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a ich prípravu na zvolené občianske povolanie. Čiastka 24/1970 Zb. Účinné od 01.07.1970
 • Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany č. 16/1973 Zb. z 8. februára 1973 o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 49°03′58″S 18°55′23″V / 49,066175°S 18,923049°V / 49.066175; 18.923049