Vybrané slová

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Takzvané vybrané slová sú tie slová domáceho pôvodu v slovenčine (analogicky v češtine), v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (čiže po b, m, p, r, s, v, z, (f)) vo vnútri slova píše „y“ a nie „i“.

Vybrané slová v slovenčine[1][edit | edit source]

B[edit | edit source]

by, aby, býk, býčí, byvol, byľ, bylina, bystrý, bystrina, Bystrica, Bytča, byť (jestvovať), živobytie, bytosť, bytostný, bývalý, bývať, obývať, obyvateľ, prebývať, bydlo (bývanie), bydlisko, byt, bytná, príbytok, dobyť (zmocniť sa), vydobyť, výdobytok, dobývať, dobýjať (zmocňovať sa), dobytok, nábytok, zbytočný, nadbytočný, prebytok, úbytok, odbyt, neodbytný, prvobytný, kobyla, obyčaj, obyčajný

M[edit | edit source]

my (my robíme), mykať, myknúť, zamykať, odmykať, pomykov, mýliť sa, mylný, omyl, myslieť, myšlienka, myseľ, premýšľať, zmysel, úmysel, výmysel, priemysel, mys, myš, umyť, umývať, pomyje, mydlo, Myjava, mýto, mýtnik, čmýriť sa, hmýriť sa, hmyz, smyk, priesmyk, šmýkať sa, šmyknúť sa, šmyk, šmykľavka, žmýkať

P[edit | edit source]

pýcha, pýšiť sa, pyšnieť, pyšný, prepych, pykať, pýr, pýriť sa, pysk (papuľa), pyskatý, pyštek, pýtať sa, spytovať sa, opytovať sa, dopyt, pytliak, kopyto, pyžamo

R[edit | edit source]

ryba, rybník, rybina, ryčať, ryk, rýdzi, rýdzik, ryha, rýchly, zrýchliť, zrýchľovať, rys, rysovať, ryšavý, ryť (rozrušovať povrch), rozrývať, rýľ, úryvok, poryv, brýzgať, hrýzť, koryto, korytnačka, Korytnica, kryť, skryť, pokryť, pokrývka, prikryť, prikrývka, skrýša, úkryt, kryha, prýštiť, strýko, strýc, stryná, trýzniť, tryzna, trysk, varyto, rým, rýmovať sa, rýpať, rytier, ryža, bryndza, Torysa

S[edit | edit source]

sychravý, syčať, sykať (vydávať zvuk), sykavý, sykot, sýkorka, syn, sypať, sýpka, osýpky, sypký, syr, syrovník, syseľ, sýty, nasýtiť, nenásytný, vysychať

V[edit | edit source]

vy (tvar zámena), vykať, vydra, vyhňa, výr (druh sovy), výskať, výskot, vysoký, výška, výšina, Vyšehrad, vyše, vyť (vydávať zvuk), zavýjať, vyžla, zvýšiť sa, zvyšovať, zvyšok, zvyk, zvykať, zvyknúť, zvyčajný, návyk

Z[edit | edit source]

jazyk, jazyčný, jazyčnica, nazývať, pozývať, vyzývať, prezývať, vzývať, ozývať sa, prizývať

Výnimky po „L“[edit | edit source]

lyko, lysý, lysina, lýtko, lyže, lyžica, blýskať sa, blýskavý, blyšťať sa, mlyn, mlynica, plyn, plynný, plynáreň, plynúť, plyš, vplyv, vplyvný, vplývať, ovplyvniť, oplývať, splývať, plytký, plytčina, slýchať, vzlykať, vzlyk, zlyhať

Vybrané slová v češtine[edit | edit source]

B[edit | edit source]

 • být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka
 • vlastné mená: Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Zbyněk, Zbyšek a i.

L[edit | edit source]

 • slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, vzlykat, plynout, plýtvat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys, plyn, plynny, plyny
 • vlastné mená: Volyně

M[edit | edit source]

 • my, mýt, myslet / myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš
 • vlastné mená: Nezamyslice, Přemysl, Litomyšl, Kamýk

P[edit | edit source]

 • pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj
 • vlastné mená: Chropyně, Pyšely, Spytihněv

S[edit | edit source]

 • syn, sytý, sýr, syrový, syrý, sychravý, usychat / usýchat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat
 • vlastné mená: Bosyně

V[edit | edit source]

 • vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza
 • vlastné mená: Vyškov, Výtoň, Vyšehrad
 • slová s predponou vy- a vý-

Z[edit | edit source]

 • brzy, jazyk, nazývat (se)
 • vlastné mená: Ruzyně

Referencie[edit | edit source]

 1. Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. S. 29-30.