Preskočiť na obsah

Wikipédia:Hodnotenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Tento článok predstavuje systém hodnotenia článkov, čo by malo viesť k lepšiemu prehľadu o úplnosti článkov. S týmto známkovaním je spojené aj slovné hodnotenie na diskusnej stránke článku, vyjadrujúce v ktorých oblastiach článok zaostáva.

Stav vývoja článku
Navrhovaný text
0%
Vyvíjajúci sa text
25%
Dospievajúci text
50%
Vyvinutý text
75%
Vyčerpávajúci text
100%
  • Navrhovaný text - V stave medzi nápadom a plánovacím štádiom.
  • Vyvíjajúci sa text - Text medzi plánovacím štádiom a finalizáciou štruktúry, tém a základného obsahu.
  • Dospievajúci text - Text, ktorý obsahuje časť požadovaného obsahu, kým prechádza početnými štrukturálnymi a kontextovými reformami.
  • Vyvinutý text - Text s pevnou štruktúrou a takmer úplným požadovaným obsahom, ale stále je neúplný.
  • Vyčerpávajúci text - Text, ktorý sa dá považovať za použiteľný vo vzdelávacej inštitúcii. Stále však môže mať mnoho miesta na rast.

Informáciu o hodnotení je možné vložiť do článku ako šablónu s príslušným počtom percent, t.j. {{0%}}, {{25%}}, {{50%}}, {{75%}}, {{100%}}

Je vhodné, aby úplnosť článkov hodnotili ich autori alebo experti v danej oblasti, nie redaktori, ktorí sa v oblasti vyznajú len okrajovo.

Tieto indikátory prevzaté z Wikibooks boli navrhnuté tak, aby boli nenápadné, ale poskytovali užitočnú informáciu.

Treba podotknúť, že úplnosť a kvalita článku nezávisí od jeho rozsahu. Aj dlhý článok môže obsahovať irelevantné informácie a môžu mu chýbať podstatné body.

Systém hodnotenia kvality nie je v konflikte so systémom výhonkov, ale dopĺňa ho. Slúži na meranie úplnosti, kým výhonky označujú a bližšie kategorizujú články, ktorým sa nedostalo pozornosti redaktorov. Nie je potrebné označovať výhonky ako 0%.

Hodnotenie úplnosti dopĺňa aj hodnotenie najlepších článkov - predtým, ako článok možno považovať za najlepší by mal byť úplný. Na druhej strane, že je článok úplný ho ešte nerobí najlepším, ten by mal byť aj dobre štylizovaný a nemal by obsahovať informácie patriace inam.

Prínos hodnotenia úplnosti je v tom, že pri ohodnotenom článku je na prvý pohľad jasné, koľko práce ešte vyžaduje. Bez neho môže byť prvý pohľad zavádzajúci, pretože dlhé články môžu vyzerať ako úplné.

Je to tzv. "shadow template", t.j. články nebudú po vložení zaradené do kategórií, keďže nechceme, aby čitateľa tieto kategórie zbytočne rozptyľovali, ale stále je možné si pozrieť články s jednotlivými šablónami tu:
Články hotové na 0%
Články hotové na 25%
Články hotové na 50%
Články hotové na 75%
Články hotové na 100%