Wikipédia:Vyhlásenie Jimmyho Walesa o princípoch Wikipédie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je vyhlásenie o princípoch Wikipédie od jej zakladateľa Jimmyho Walesa, ktoré bolo od svojho prvého vydania komunitou postupne aktualizované.
Pôvodná verzia tohoto vyhlásenia bola bola zverejnená 27. októbra 2001.

Ako napredujeme so softvérom a sociálnymi zmenami, myslím, že je nevyhnutné, aby som jasne a dôrazne vyjadril svoj názor na otvorenosť a licencie. Táto stránka, ako všetky stránky Wikipédie, je živý, dynamický dokument, ktorý budem aktualizovať a objasňovať, ak sa objavia legitímne otázky.

Mal by som zdôrazniť, že toto sú moje princípy v tom zmysle, že ja som ten, ktorý o nich má posledné slovo. To neznamená, že si vás nevypočujem, avšak na základnej, fundamentálnej úrovni, takto bude Wikipédia fungovať.

(Ale, ako uvidíte nižšie, nemajte žiaden strach.)

1. Doterajší úspech Wikipédie je len a len dôsledkom našej otvorenej komunity. Táto komunita bude ďalej žiť a dýchať a rásť len vtedy, ak tí z nás, ktorí v nej majú účasť, budú aj naďalej robiť správnu vec. Robenie správnej veci môže mať veľa podôb, ale možno tou najpodstatnejšou je zachovanie našej spoločnej vízie neutrálneho uhla pohľadu a kultúry ohľaduplnej, diplomatickej úprimnosti.
2. Začínajúci redaktori majú byť vždy vítaní. Nesmú existovať žiadne záujmové skupiny, žiadne elity, žiadna hierarchia alebo štrutúra, ktorá sa stavia proti tejto otvorenosti voči nováčikom. Akékoľvek bezpečnostné opatrenia zavedené na ochranu komunity voči skutočným vandalom (a skutoční vandali, ktorí nás už začínajú ovplyvňovať, existujú), majú byť zavedené na báze prísneho dozoru.

Prísny dozor znamená, že akékoľvek opatrenia ustanovené kvôli bezpečnosti sa musia zameriavať na nevyhnutný záujem komunity a musia byť uspôsobené tak úzko, aby pokrývali len tento cieľ nič iné.

Napríklad, radšej ako dôverovať ľudom v identifikovaní tzv. „poriadnych“, musíme používať jednoduchý, transparentný a otvorený algoritmus, čím ľuďom budú dané plné privilégiá, po tom čo boli v komunite čínní po veľmi krátky čas. Proces má byť pre nováčikov prakticky neviditeľný, takže nemusia urobiť nič, aby začali do komunity prispievať.

3. Môžeš upraviť túto stránku práve teraz.“ je základnou dozornou smernicou pre všetko, čo robíme. Tento princíp musíme rešpektovať ako posvätný.
4. Akékoľvek zmeny v softvére musia byť postupné a zvrátiteľné. Musíme sa uistiť, že každé zmeny stanovené Wikimedia nadáciou v plnom konsenze komunity, sú pozitívnym príspevkom do komunity.
5. Otvorená a zdielateľná povaha GFDL licencie a Creative Commons licencie je fundamentálna pre dlhodobý úspech projektu. Voči komukoľvek, kto chce použiť náš obsah uzatvoreným vlastníckym spôsobom, musí byť zakročené. Musíme sa držať veľmi striktne litery a ducha licencií.
6. Wikipédia je encyklopédia. Téma článkov na Wikipédii musí byť vždy upriamená navonok, nie do vnútra Wikipédie samotnej.
7. S kýmkoľvek so sťažnosťou musí byť zaobchádzané s najvyšším rešpektom a dôstojnosťou. Takýto ľudia majú byť neustále povzbudzovaní prezentovať svoje problémy konštruktívnym spôsobom. Ktokoľvek, kto sa len sťažuje bez podloženia svoje sťažnosti, kto sa odmieta zúčastniť diskusie, má byť jednoducho odmietnutý a ignorovaný. Konsenzus je partnerstvo medzi stranami, ktoré o neho majú záujem a ktoré pracujú pozitívne pre spoločný cieľ. Nesmieme mazať „zadrhávajúce koleso“ len preto, že niekto je hlupákom.
8. Diplomacia spočíva v kombinácii úprimnosti a zdvorilosti. Oboje patrí k objektívne hodnotným morálnym princípom. Buď ku mne úprimný, ale nebuď zlomyseľný. Neprekrúcaj moje názory pre svoje vlastné politické ciele a ja s tebou budem jednať rovnako.


Podľa kópie stránky na tzv. nostalgickej wiki, prvá verzia tejto stránky bola vytvorená 27. októbra 2001 v čase 01:34.