Wikipédia:Wiki miluje pamiatky/Pravidlá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wlm-sk-banner.svg
Súťaž   Pravidlá   English
Esperanto
  2012   2013   2014   2015   2016   2017   Diskusia    


Toto sú pravidlá fotografickej súťaže „Wiki miluje pamiatky“, známej tiež ako „Wiki Loves Monuments“.

Úvod[upraviť zdroj]

§ 1[upraviť zdroj]

1) Organizátorom fotografickej súťaže „Wiki miluje pamiatky“, (ďalej len „Súťaž“) je občianske združenie Wikimedia Slovenská republika (ďalej len „Organizátor“).

§ 2[upraviť zdroj]

1) Súťaž je súčasťou medzinárodného projektu „Wiki Loves Monuments“.

§ 3[upraviť zdroj]

Cieľom súťaže je:

1) Obohatenie internetových projektov prevádzkovaných nadáciou Wikimedia Foundation, registrovanou na Floride v Spojených štátoch amerických, a to o slobodné médiá (fotografie) pamiatok nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

2) Fotografická dokumentácia najväčšieho možného množstva pamiatok na území Slovenskej republiky a ich sprístupnenie pomocou slobodných licencií.

3) Zvýšenie záujmu o slovenské kultúrne dedičstvo medzi slovenskou a zahraničnou verejnosťou.

4) Rozšírenie povedomia o slobodných licenciách.

5) Zvýšenie povedomia slovenskej verejnosti o Wikipédii a Wikimedii.

Ustanovenia týkajúce sa účastníkov Súťaže[upraviť zdroj]

§ 4[upraviť zdroj]

1) Účastníkom Súťaže sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov najneskôr 30. septembra 2017 a je spôsobilá na právne úkony.

2) Účastníkom Súťaže sa môže stať aj člen organizačného výboru a predsedníctva Wikimedie Slovenská republika, pokiaľ sa neúčastní hodnotiacej činnosti poroty. Členovia poroty sa Súťaže účastniť nemôžu.

3) Účastník sa do Súťaže prihlási nahraním fotografie so šablónou Súťaže. Týmto súhlasí s pravidlami Súťaže.

§ 5[upraviť zdroj]

1) Účastníci Súťaže majú právo na zachovanie anonymity a nezverejnenie svojich osobných údajov, s výnimkou mena, priezviska a používateľského mena na projektoch nadácie Wikimedia. Meno, priezvisko a používateľské meno budú zverejnené v prípade výhercov pri vyhlásení výsledkov.

2) Výhercovia Súťaže poskytnú Organizátorovi svoje osobné údaje (meno, priezvisko, poštovú adresu a emailovú adresu). Tieto údaje, s výnimkou uvedenou v § 5 bod 1), sú neverejné a sú nutné k prípadnému poštovému doručeniu cien. Účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov na účely Súťaže. Organizátor sa zaväzuje osobné údaje chrániť pred zneužitím a použiť ich len na účely tejto súťaže.

Ustanovenia týkajúce sa fotografií, ktoré sú prihlásené do Súťaže[upraviť zdroj]

§ 6[upraviť zdroj]

1) Účastník musí byť zároveň autorom fotografie.

2) Fotografie musia byť prvýkrát zverejnené na úložisku podľa pokynov organizátora – na Wikimedia Commons.

3) Fotografie musia byť zverejnené počas obdobia konania súťaže: od 1. do 30. septembra 2017 vrátane. Odfotené môžu byť kedykoľvek pred a počas obdobia konania Súťaže.

§ 7[upraviť zdroj]

1) Účastníci Súťaže musia svoje fotografie zverejniť pod licenciou Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 4.0 (CC BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), alebo menej restriktívnou.

§ 8[upraviť zdroj]

1) Fotografie musia byť zverejnené v správnom formáte vyžadovanom Wikimedia Commons a musia mať najmenej 1000 pixelov na jednu stranu.

2) Fotografie nemôžu mať označenia času ani autora vo forme viditeľných či nevideteľných štítkov, či vodoznakov. Tieto údaje môžu byť pripojené iba vo forme meta dát.

3) Fotografie nemôžu byť orámované.

4) Fotografie nemôžu porušovať autorské práva.

5) Fotografie musia identifikovať konkrétnu pamiatku zo zoznamov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a musia mať vhodný popis: nie číslo prednastavené vo fotoaparáte.

Porota a ceny[upraviť zdroj]

§ 9[upraviť zdroj]

1) Organizátor Súťaže zabezpečí Porotu, ktorá určí najviac desať víťazných fotografií slovenskej časti Súťaže.

2) Porota má aspoň 3 členov, zastúpenie v nej majú pamiatkári, odborníci na fotografiu a členovia slovenskej wikikomunity.

3) Porota pracuje podľa týchto pravidiel.

§ 10[upraviť zdroj]

1) Porota vyberá zo všetkých zúčastnených fotografií, ktoré spĺňajú podmienky Súťaže podľa týchto pravidiel.

2) Porota vyberie 10 najlepších fotografií. Svoju voľbu musí byť schopná odôvodniť.

3) Ocenené fotografie musia mať encyklopedickú aj umeleckú hodnotu.

4) Ceny do Súťaže zabezpečí Organizátor. Súčasťou umiestnenia medzi desiatimi najlepšími fotografiami je tiež účasť v medzinárodnom kole Súťaže.

5) Ceny budú rozdelené podľa umiestnenia fotografií.

6) Ceny nie je nutné prevziať osobne. Výhercovia súťaže majú právo požiadať o preplatenie oprávnených nákladov na cestu do a z miesta odovzdávania cien Súťaže. O oprávnenosti cestovných nákladov rozhoduje Organizátor.

7) V prípade, že Organizátor nebude schopný skontaktovať sa s výhercom z dôvodu zavineného výhercom do 2 mesiacov od dňa keď mu výhercov oznámi Porota, výhra prepadá v prospech Organizátora.

Koncové ustanovenia[upraviť zdroj]

§ 11[upraviť zdroj]

1) Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby tieto pravidlá upraviť, preformulovať, pridať alebo odobrať jednotlivé body pravidiel.

Tieto pravidlá sú k dispozícii aj na oficiálnej stránke súťaže.

(Tieto pravidlá boli čiastočne založené na českých pravidlách z roku 2013.)