Preskočiť na obsah

Yarn (správca balíkov)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Yarn je systém balenia softvéru vyvinutý v roku 2016 spoločnosťou Facebook pre runtime prostredie Node.js programovacieho jazyka JavaScript, ktoré poskytuje rýchlosť, konzistenciu, stabilitu a bezpečnosť ako alternatívu k nástroju npm (správca balíkov). Yarn bol vytvorený v spolupráci spoločností Facebook, Exponent, Google a Tilde s cieľom vyriešiť problémy s konzistenciou, bezpečnosťou a výkonom s veľkými kódovými základňami po tom, čo tomuto problému čelili vývojári spoločnosti Facebook.[1] Názov Yarn znamená "Yet Another Resource Negotiator".[2]

Funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

Yarn poskytuje plug-in funkciu na rozšírenie základných funkcií na vytváranie lepších a štruktúrovanejších pracovných tokov.

Nástroj Yarn obsahuje pluginy, ktoré sú k dispozícii v predvolenom nastavení. Používatelia môžu taktiež vytvárať svoje vlastné pluginy.

Vlastnosť Constraints[upraviť | upraviť zdroj]

Nástroj Yarn obsahuje funkciu Constraints, ktorá umožňuje automaticky nastavovať pravidlá pre dependency balíky alebo manifest nastavení projektu v rámci celých pracovných priestorov.

Táto funkcia je k dispozícii iba pri inštalácii nástroja Yarn Berry. Funckia sa sprístupňuje spustením príkazu yarn plugin import constraints

Offline vyrovnávacia pamäť[upraviť | upraviť zdroj]

Offline vyrovnávacia pamäť umožňuje nástroju Yarn automaticky ukladať v minulosti stiahnuté dependency balíky a urýchliť ďalšie sťahovanie rovnakých dependency balíkov.

Táto funkcia je dôležitou súčasťou Zero-Installs a neukladá viac ako jeden súbor pre každý balík. Jeden súbor pre každý balík umožňuje jednoduché ukladanie v repozitári.

Funkcia Plug'n'Play[upraviť | upraviť zdroj]

Funkcia Plug'n'Play umožňuje spúšťať projekty vyžadujúce technológiu Node bez priečinka node_modules. Definuje vhodný spôsob umiestnenia súborov dependency balíkov pomocou ovládacieho súboru Plug-n-Play. Táto funkcia je zameraná na opravu zle štruktúrovanej architektúry node_modules. Výsledkom tejto funkcie je rýchlejší čas spustenia aplikácie vyžadujúcej technológiu NodeJs.

Pluginy[upraviť | upraviť zdroj]

Pluginy - doplnky umožňujú používateľom rozšíriť funkcie nástroja Yarn napísaním rozšírení. Nástroj Yarn je možné prispôsobiť potrebám vývojárov.

Pluginy môžu pridávať nové resolvery, fetchery, linkery, príkazy a môžu sa tiež registrovať do špecifických udalostí alebo byť integrované navzájom. Väčšina funkcií nástroja Yarn je implementovaná prostredníctvom pluginov, vrátane funkcií yarn add a yarn install.

Protokoly[upraviť | upraviť zdroj]

Funckia Protokoly umožňuje používateľom definovať, ktorý protokol sa použije na získanie určitých dependency balíkov, napríklad protokol git sa používa na stiahnutie verejného balíka z úložiska Git, protokol patch sa používa na vytvorenie opravenej kópie pôvodného balíka, protokol semver (sémantické verziovanie) sa používa pri inštalácii nového balíka. Tento balík sa pridá do súboru package.json s rozsahom verzií semver.

Pracovný postup vydania[upraviť | upraviť zdroj]

Funkcia Release Workflow automaticky aktualizuje navezujúce dependency balíky medzi pracovnými priestormi monorepos pri aktualizácii koreňových balíkov.

Táto funkcia je k dispozícii iba pri inštalácii verzie nástroja Yarn Berry. Prístup k tejto funkcii je možné doplniť spustením príkazu yarn plugin import version

Workspaces[upraviť | upraviť zdroj]

Funckia Workspaces umožňuje fungovanie viacerých projektov v rovnakom úložisku - repozitári a automaticky aplikovať zmeny na ďalšie naväzujúce balíky pri úprave zdrojového kódu. Táto funkcia umožňuje inštaláciu viacerých balíkov spustením príkazu yarn install iba raz. Všetky balíky špecifikované v príkaze sa nainštalujú spolu.

Zero-Installs[upraviť | upraviť zdroj]

Časť nástroja Yarn s názvom Zero-Installs zjdednodušuje používnie softvérových balíkov pri spúštaní kódu, ktorý bol stiahnutý z repozitára.

Výhody[upraviť | upraviť zdroj]

 • Nástroj Yarn umožňuje inštalovať balíky z lokálnej vyrovnávacej pamäte.
 • Yarn pevne viaže verzie balíka.
 • Yarn umožňuje inštaláciu viacerých balíkov súčasne (paralelná inštalácia).
 • Komunita používateľov nástroja Yarn je aktívna a populárna.[3]
 • Yarn používa kontrolný súčet na zabezpečenie integrity údajov, zatiaľ čo nástroj npm používa SHA-512 na kontrolu integrity údajov stiahnutých balíkov.
 • Yarn inštaluje balíky paralelne, zatiaľ čo nástroj npm inštaluje balík po jednom. Nástroj npm je v niektorých prípadoch pomalší ako Yarn.[2]

Publikovanie balíkov[upraviť | upraviť zdroj]

Vývojári môžu vlastné balíky zdieľať s ostatnými vývojármi ich zverejnením v registri npm, ktorý sa používa na globálnu distribúciu doplnkových softvérových balíkov.[4]

Pre publikovanie balíkov v registri npm je potrebná registrácia.

Pre publikovanie balíka z príkazového riadka sa využíva príkaz:

yarn login

Napísaný a otestovaný kód balíka je možné zapísať do registra npm. Register npm umožňuje zdielanie balíkov s ďalšími vývojármi. Tento register sa používa na globálnu distribúciu balíčkov. Softvérový balík je možné zverejniť príkazom:

yarn publish

Vytvorenie repozitára pre komponenty nie je povinné.[5]

Ďalšie odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. . Dostupné online.
 2. a b . Dostupné online.
 3. . Dostupné online.
 4. . Dostupné online.
 5. . Dostupné online.