Zápalové choroby centrálneho nervového systému (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

G00 - G09: ZÁPALOVÉ CHOROBY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU patria do VI. kapitoly MKCH-10 - Choroby nervového systému.

G00 - Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde[upraviť | upraviť kód]

Zahŕňa:

 • zápal pavúčnice - arachnoiditis bakteriálneho pôvodu
 • zápal mäkkých plien - leptomeningitis bakteriálneho pôvodu
 • zápal mozgových plien - meningitis bakteriálneho pôvodu
 • zápal tvrdej pleny - pachymeningitis bakteriálneho pôvodu

Nezahŕňa:

 • bakteriálny
  • zápal mozgu a mozgových plien - meningoencefalitis (G04.2)
  • zápal miechy a miechových plien - meningomyelitis (G04.2)
G00.0 - Hemofilová meningitída - zápal mozgových plien vyvolaný Haemofilus influenzae
G00.1 - Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída Streptoccocus pneumonie
G00.2 - Streptokokový zápal mozgových plien - streptokoková meningitída
G00.3 - Stafylokokový zápal mozgových plien - stafylokoková meningitída
G00.8 - Iný bakteriálny zápal mozgových plien
 • Zápal mozgových plien vyvolaný
  • Escherichia coli
  • Friedländerovým bacilom
  • Klebsielou

G00.9 - Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien[upraviť | upraviť kód]

Zápal mozgových plien

 • purulentný NS
 • pyogénny NS
 • supuratívny NS

G01* - Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Zahŕňa:

 • Zápal mozgových plien (pri)
 • slezinovej sneti - antraxe (A22.8†)
 • gonokokový (A54.8†)
 • leptospiróze (A27.-†)
 • listériový (A32.1†)
 • Lymskej chorobe (A69.2†)
 • meningokokový (A39.0†)
 • neurosyfilise (A52.1†)
 • infekcii salmonelami (A02.2†)
 • syfilise
  • vrodenom (A50.4†)
  • sekundárnom (A51.4†)
 • tuberkulózny (A17.0†)
 • brušnom týfuse (A01.0†)

Nezahŕňa:

 • meningoencefalitídu a meningomyelitídu pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde (G05.0*)

G02* - Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Nezahŕňa:

 • meningoencefalitídu a meningomyelitídu pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (G05.1 - .2*)

G02.0* - Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Zápal mozgových plien vyvolaný

 • adenovírusom (A87.1†)
 • enterovírusom (A87.0†)
 • vírusom plazivca jednoduchého - herpes simplex (B00.3†)
 • infekčnou mononukleózou (B27.-†)
 • osýpkami (B05.1†)
 • mumpsom - parotitis epidemica (B26.1†)
 • ružienkou - rubeola (B06.0†)
 • ovčími kiahňami - varicella (B01.0†)
 • vírusom plazivca pásového - herpes zoster (B02.1†)

G02.1* - Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Zápal mozgových plien

 • kandidový (B37.5†)
 • pri kokcidioidomykóze (B38.4†)
 • kryptokokový (B45.1†)

G02.8* - Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Zápal mozgových plien vyvolaný

 • africkou trypanosomózou (B56.-†)
 • Chagasovou chorobou (chronickou) (B57.4†)

G03 - Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifickými príčinami[upraviť | upraviť kód]

Zahŕňa:

 • zápal pavúčnice - arachnoiditis
 • zápal mäkkých plien - leptomeningitis zavinené inými
 • zápal mozgových plien - meningitis a nešpecifikovanými príčinami
 • zápal tvrdej pleny - pachymeningitis

Nezahŕňa:

 • meningoencefalitídu (G04.-)
 • meningomyelitídu (G04.-)

G03.0 - Nepyogénny zápal mozgových plien[upraviť | upraviť kód]

Nebakteriálny zápal mozgových plien

 • G03.1 - Chronický zápal mozgových plien
 • G03.2 - Benígny rekurentný zápal mozgových plien (Mollaretov)
 • G03.8 - Meningitída vyvolaná inými špecifikovanými príčinami
 • G03.9 - Nešpecifikovaná meningitída

Arachnoiditis spinalis NS

G04 - Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis[upraviť | upraviť kód]

Zahŕňa:

 • myelitis ascendens acuta
 • meningoencefalitis
 • meningomyelitis

Nezahŕňa:

 • benígnu myalgickú encefalomyelitídu (G93.3)
 • encefalopatiu
  • NS (G93.4)
  • alkoholickú (G31.2)
  • toxickú (G92)
 • roztrúsenú sklerózu (G35)
 • myelitídu
  • akútnu transverzálnu (G37.3)
  • subakútnu nekrotizujúcu (G37.4)

G04.0 - Akútna diseminovaná encefalitída[upraviť | upraviť kód]

 • Encefalitída postimunizačná
 • Encefalomyelitída postimunizačná
Podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie vakcíny.
G04.1 - Tropická spastická paraplégia
G04.2 - Bakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde
G04.8 - Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
 • Postinfekčná encefalitída a encefalomyelitída NS
G04.9 - Nešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
 • Ventrikulitída (mozgová) NS

G05* - Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephatilis, myelitis, encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Zahŕňa:

 • meningoencefalitídu a meningomyelitídu pri chorobách zatriedených inde

G05.0* - Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída

 • listériová (A32.1†)
 • meningokoková (A39.8†)
 • pri syfilise
  • vrodenom (A50.4†)
  • neskorom (A52.1†)
 • tuberkulózna (A17.8†)

G05.1* - Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída

 • adenovírusová (A85.1†)
 • cytomegalovírusová (B25.8†)
 • enterovírusová (A85.0†)
 • vyvolaná vírusom plazivca jednoduchého - herpes simplex (B00.4†)
 • pri chrípke (J10.8†, J11.8†)
 • pri osýpkach (B05.0†)
 • pri mumpse - parotitis epidemica (B26.2†)
 • po ovčích kiahňach - postvaricelová (B01.1†)
 • pri ružienke (B06.0†)
 • vyvolaná vírusom plazivca pásového - herpes zoster (B02.0†)

G05.2* - Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri

 • naeglerióze (B60†)
 • toxoplazmóze (B58.2†)
 • Africkej trypanosomóze (B56.-†)
 • Chagasovej chorobe (chronická)(B57.4†)
 • Eozinofilná meningoencefalitída (B83.2†)

G05.8* - Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Encefalitída pri systémovom lupus erythematosus (M32.1†)

G06 - Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakranitálny a intraspirálny absces a granulóm[upraviť | upraviť kód]

Podľa potreby sa použije doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa

 • G06.0 - Vnútrolebkový absces a granulóm
  • Absces (embolický)
   • mozgový [ktorejkoľvek časti]
   • mozočkový
   • predného mozgu
   • otogénny
  • Vnútrolebkový absces alebo granulóm
   • epidurálny
   • extradurálny
   • subdurálny

G06.1 - Vnútrochrbticový absces a granulóm[upraviť | upraviť kód]

 • Absces (embolický) miechy [ktorejkoľvek časti]
 • Intraspinálny absces alebo granulóm
  • epidurálny
  • extradurálny
  • subdurálny
G06.2 - Nešpecifikovaný extradurálny a subdurálny absces

G07* - Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde[upraviť | upraviť kód]

Mozgový absces

 • amébový (A06.0†)
 • gonokokový (A54.8†)
 • tuberkulózny (A17.8†)

Schistosomózový granulóm mozgu (B65.-†)

Tuberkulóm

 • mozgu (A17.8†)
 • mozgových plien (A17.1†)

G08 - Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspirálna flebitída a tromboflebitída[upraviť | upraviť kód]

Septická

 • embólia
 • endoflebitída vnútrolebkových
 • flebitída alebo vnútrochrbticových
 • tromboflebitída žilových splavov a žíl
 • trombóza

Nezahŕňa:

 • vnútrolebkovú flebitídu a tromboflebitídu
  • komplikujúcu
   • potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.7)
   • ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O22.5, O87.3)
  • nepyogénneho pôvodu (I67.6)
 • nepyogénnu intraspinálnu flebitídu a tromboflebitídu (G95.1)

G09 - Neskoré následky zápalových chorôb centrálneho nervového systému[upraviť | upraviť kód]

Poznámka: Táto položka sa má použiť na označenie stavov primárne zatriedených pod G00 - G08 (okrem tých, ktoré sú vyznačené *) ako príčina následkov, ktoré sú klasifikovateľné inde. Za následky sa pokladajú stavy, ktoré sa označujú ako také, alebo neskoré účinky, alebo stavy trvajúce rok alebo viac od nástupu príčinného stavu (choroby). Pri použití tejto položky sa treba riadiť príslušnými pravidlami a smernicami na kódovanie morbidity a mortality.

Zdroje[upraviť | upraviť kód]