Preskočiť na obsah

Zóna

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zóna môže byť:

 • všeobecne:
 • administratívna jednotka v Nepáli, pozri zóna (Nepál)
 • v geografii: pásmo (geografia)
 • v biológii:
 • v astronómii: guľový pás medzi dvoma deklinačnými alebo inými kruhmi, pozri zóna (astronómia)
 • v geológii: chronostratigrafická jednotka, vrstvy z jedného obdobia v užšom zmysle, synonymum: pásmo, pozri zóna (geológia)
 • v permakultúre: určitá oblasť ako výsledok zónovania, pozri pod zónovanie (permakultúra)
 • na železnici: traťový úsek, v ktorom platia isté dopravné tarify;
 • v športe: obranná sústava v niektorých kolektívnych hrách, pozri zóna (šport)
 • v mineralógii: plochy kryštálu, ktoré sa dotýkajú rovnobežnými hranami, pozri zóna (mineralógia)
 • v ekológii: územie s faunou a flórou charakteristické pre isté horizontálne pásmo alebo výškový stupeň, majúce rovnaké základné ekologické vlastnosti, pozri zóna (ekológia)
 • v rádiotechnike: územie s veľmi slabým príjmom v určitej vzdialenosti okolo prijímača, pozri zóna (rádioprijímač)