Zdvíhané stropy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zdvíhané stropy je stavebná technológia, pri ktorej sa na úrovni suterénu jedna na druhej vybetónuje stropná doska a po jej utuhnutí je pomocou dvíhacieho zariadenia vyzdvihnutá na úroveň poschodia a usadená na stĺpoch.

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Vývoj stropných konštrukcií ovplyvnila predovšetkým snaha maximálne zrýchliť postup výstavby, odstrániť pracnosť a využiť mechanizáciu. Spĺňajúc tieto požiadavky, vyvinula sa technológia zdvíhaných stropov, ktorá sústreďuje výhody monolitických i montovaných konštrukcií.

Postup stavby[upraviť | upraviť zdroj]

Konštrukčný princíp tejto technológie je daný hlavným nosným prvkom – doskou. Dosky sa betónujú jedna na druhej na zemi a potom sa zdvíhajú do svojich definitívnych polôh v objekte. Zdvíhame po vlastných podperách dosky, ktoré zostávajú trvale v konštrukcii. Zdvíhacie zariadenie je mechanické alebo hydraulické. Účinky vodorovných síl (tlak vetra, seizmické účinky) sa vo vodorovnej rovine prenesú doskami do tzv. vystužovacích jadier ako výťahové šachty, schodišťové alebo štítové múry.

Spôsob výroby dosák[upraviť | upraviť zdroj]

Pri postupnom betónovaní stropných dosiek na zemi treba zabezpečiť ich dokonalé oddelenie. Na hornom povrchu betónovanej dosky robíme oddeľovaciu vrstvu, ktorá zabraňuje spojeniu starej a novej vrstvy betónu ďalšej dosky. Vrstva musí rýchlo schnúť aby neboli pri postupe prác žiadne prestávky. Na oddelenie dosák sa používajú nátery (bentonit), alebo vložky. Vložky sú drahšie, používame ich ak chceme vytvoriť podhľad s dobrými izolačnými vlastnosťami.

Konštrukčné prvky zdvíhaných stropov[upraviť | upraviť zdroj]

Sú tvorené z týchto prvkov: vlastná stropná konštrukcia, stĺpy, zdvíhacie objímky a hlavice. Jednotlivé prvky musia byť konštrukčne správne usporiadané, výrobne jednoduché a čo najľahšie.

Stropná doska Najčastejšie sa vyrábajú s previslým ukončením. Poznáme rôzne konštrukcie dosky:

  • Plná železobetónová doska hrúbky h = 1/35 L pri osovej vzdialenosti stĺpov do 7,2 m.
  • Tenká doska so skrytými predpätými hríbovými hlavicami hrúbky h = 1/45 L až 1/60 L
  • Odľahčená železobetónové doska – odľahčená keramickými tvarovkami, plynosilikátovými blokmi, rúrami z plechov alebo plastickými hmotami.

Stĺp

  • Oceľový – vyrábaný z bezošvových rúr profilu 159 až 273 mm, prierezu 6 až 8 mm,

zváraných oceľových rúr profilu 30 až 70 mm, prierezu 5 až 20 mm a z valcovaných nosníkov.

  • Železobetónové – môžu mať pôdorys štvorcový, obdĺžnikový, alebo kruhový.

Nevýhodou je ich maximálna výška do troch podlaží 9 až 10 metrov a ich výrobná nepresnosť.

Zdvíhacia objímka Je nevyhnutnou súčasťou stropnej dosky. Umožňuje zdvíhať strop po stĺpe a uchytiť stropnú dosku na podporách. Majú dôležitú statickú funkciu, lebo zachytávajú šmykové napätie a ohybové momenty v miestach podopretia stropu.

Predpätá hlavica Nahrádza hríbové hlavice monolitických stropov, a zabraňujú zbytočnému zvyšovaniu konštrukčnej výšky stropu.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • DOSEDĚL, Antonín a kolektív. Stavebné konštrukcie pre 2. a 3. ročník SOU. Bratislava : Alfa, 1989.
  • HORNIAKOVÁ, L. a kolektív. Konštrukcie pozemných stavieb II. Bratislava : SVŠT, 1980.