Preskočiť na obsah

Zero Insertion Force

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
ZIF socket, páčka ovládania zdvihnutá, po založení obvodu sa páka sklopí, čím je obvod vtiahnutý do kontaktného poľa

Zero Insertion Force alebo ZIF alebo ZIF socket (angl. nulová vkladacia sila) je technológia odblokovania konektora pre integrované obvody, procesory, káble a pod. umožňujúca vloženie súčiastky do pätice (konektora) bez použitia sily.

Najbežnejším použitím tejto technológie je pri pripájaní mnohovývodových integrovaných obvodov – hlavne procesorov. Dôvodom zavedenia technológie bol nárast počtu vývodov integrovaných obvodov. Každý pin obvodu pri zakladaní do alebo vyťahovaní z pätice kladie určitý odpor. Pri veľmi veľkom počte pinov sa tieto sily sčítavajú a výsledná sila potrebná na založenie, alebo vybratie obvodu je príliš veľká a môže viesť až ku mechanickému poškodeniu obvodu alebo jeho vývodov. ZIF pätica má ovládaciu páčku, ktorá ovláda pohyblivú časť konektora. Páka posunom časti konektora otvorí pripájacie kontakty, alebo uvoľní vývody z kontaktov, čo umožní založenie resp. vybranie obvodu bez použitia sily. Založený obvod sa pritiahnutím páky zasunie do kontaktového poľa, alebo sa kontakty prisunú k jeho vývodom, čím sa zabezpečí elektrický kontakt.