Zero Insertion Force

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
ZIF socket, páčka ovládania zdvihnutá, po založení obvodu sa páka sklopí,´čím je obvod vtiahnutý do kontaktného poľa

Zero Insertion Force alebo ZIF alebo ZIF socket (angl. nulová vkladacia sila) je technológia odblokovania konektora pre integrované obvody, procesory, káble a pod. umožňujúca vloženie súčiastky do pätice (konektora) bez použitia sily.

Najbežnejším použitie tejto technológie je pri pripájaní mnohovývodových integrovaných obvodov - hlavne procesorov. Dôvodom zavedenia technológie bol nárast počtu vývodov integrovaných obvodov. Každý pin obvodu pri zakladaní do alebo vyťahovaní z pätice kladie určitý odpor. Pri veľmi veľkom počte pinov sa tieto sily sčítavajú a výsledná sila potrebná na založenie, alebo vybratie obvodu je príliš veľká a môže viesť až ku mechanickému poškodeniu obvodu alebo jeho vývodov. ZIF pätica má ovládaciu páčku, ktorá ovláda pohyblivú časť konektora. Páka posunom časti konektora otvorí pripájacie kontakty, alebo uvoľní vývody z kontaktov, čo umožní založenie resp. vybranie obvodu bez použitia sily. Založený obvod za pritiahnutím páky zasunie do kontaktového poľa, alebo sa kontakty prisunú k jeho vývodom, čím sa zabezpečí elektrický kontakt.