Znečistenie životného prostredia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Znečistenie životného prostredia alebo kontaminácia životného prostredia znamená uvoľnenie environmentálnych kontaminantov do životného prostredia resp. ich prítomnosť v životnom prostredí.

Medzi hlavné typy znečistenia patria hlavne:

  • Znečistenie vzduchu, vypúšťanie častíc chemikálií do atmosféry. Medzi typické príklady patrí oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid siričitý, freóny a oxidy dusíka. Medzi producentov patria priemysel (bodové zdroje), ľudské sídla (plošné zdroje) a dopravné prostriedky (líniové zdroje).
  • Znečistenie vody povrchovým odtokom a presakovaním do podzemnej vody.
  • Kontaminácia pôdy vzniká buď znečistením povrchu pôdy, alebo porušením podzemných nádrží. Medzi najvýznamnejšie látky znečisťujúce pôdu patria uhľovodíky, ťažké kovy, MTBE, herbicídy, pesticídy a chlórované uhľovodíky.
  • Rádioaktívne znečistenie- bolo zistené vďaka pokrokom atómovej fyziky a chémie v 20. storočí.
  • Hlukové znečistenie, ktoré zahrňuje hluk z podzemných komunikácií, hluk lietadiel a hluk priemyslu.
  • Svetelné znečistenie, zahrňujúce nadužívanie svetelných zdrojov a presvetľovanie interiérov.
  • Zníženie estetickej hodnoty, zaň je obvykle považovaný výskyt objektov, ako sú: vedenie vysokého napätia, bilboardy pozdĺž ciest, narušený reliéf (pozostatky povrchovej ťažby), povrchové skládky odpadu, a pod.
  • Tepelné znečistenie, ktoré zahŕňa všetky zmeny teploty vodných telies, spôsobené ľudským vplyvom.

Denne vymiera až 100 vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Na hraniciach Rwandy, Ugandy a Zairu v Afrike žije niekoľko 100 posledných horských goríl. Žijú v dažďových pralesoch, ktoré ničia ľudia. Znečistenie vzniká ak sa škodlivé látky dostávajú do životného prostredia v takých veľkých množstvách, že škodia ľudom, živočíchom, rastlinám i prírodnému prostrediu.