Zoznam fyzikálnych konštánt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vo vede je fyzikálna konštanta fyzikálnou hodnotou, ktorej matematická hodnota sa nemení.

Toto je čiastočný abecedný zoznam základných fyzikálnych konštánt.

Fyzikálna konštanta Symbol Približná hodnota Jednotka
Atómová hmotnostná konštanta u 1,661.10−27 kg = 931,5 Me V c−2
Avogadrova konštanta NA 6,02 · 1023 mol−1
Bohrov magnetón μB 9,27 · 10−24 A m2
Boltzmannova konštanta k 1,38 · 10−23 J K−1
Coulombova konštanta k 8,988 · 109 N m2C−2
Faradayova konštanta F 96 481 C mol−1
Gravitačná konštanta G 6,67 · 10−11 Nm2kg−2
Hmotnosť elektrónu me 9,11 · 10−31 kg = 0,000549 u
Hmotnosť neutrónu mn 1,675 · 10−27 kg = 1,0087 u
Hmotnosť protónu mp 1,673 · 10−27 kg = 1,0073 u
Jadrový magnetón μN 5,05 · 10−27 A m2
Univerzálna plynová konštanta R 8,314 J K−1mol−1
Náboj elektrónu e 1,60 · 10−19 C
Normálne tiažové zrýchlenie gn 9,806 565 m s−2
Permeabilita vákua μo 4π · 10−7 T m A−1
Permitivita vákua εo 8,85 · 10−12 C2N−1m−2
Planckova konštanta h 6,63 · 10−34 J s
Rýchlosť svetla vo vákuu c 2,997 925 · 108 m s−1
Solárna koštanta N 1 369 W m−2
Stefanova—Boltzmanova konštanta   σ 5,6704 · 10−8 W m−2 K−4
Tiažové zrýchlenie g 9,81 m s−2