Zoznam fyzikálnych konštánt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vo vede je fyzikálna konštanta fyzikálnou hodnotou, ktorej matematická hodnota sa nemení.

Toto je čiastočný abecedný zoznam základných fyzikálnych konštánt.

Fyzikálna konštanta Symbol Približná hodnota Jednotka
Atómová hmotnostná konštanta u 1,661.10−27 kg = 931,5 Me V c−2
Avogadrova konštanta NA 6,02 · 1023 mol−1
Bohrov magnetón μB 9,27 · 10−24 A m2
Boltzmannova konštanta k 1,38 · 10−23 J K−1
Coulombova konštanta k 8,988 · 109 N m2C−2
Faradayova konštanta F 96 481 C mol−1
Gravitačná konštanta G 6,67 · 10−11 Nm2kg−2
Hmotnosť elektrónu me 9,11 · 10−31 kg = 0,000549 u
Hmotnosť neutrónu mn 1,675 · 10−27 kg = 1,0087 u
Hmotnosť protónu mp 1,673 · 10−27 kg = 1,0073 u
Jadrový magnetón μN 5,05 · 10−27 A m2
Univerzálna plynová konštanta R 8,314 J K−1mol−1
Náboj elektrónu e 1,60 · 10−19 C
Normálne tiažové zrýchlenie gn 9,806 565 m s−2
Permeabilita vákua μo 4π · 10−7 T m A−1
Permitivita vákua εo 8,85 · 10−12 C2N−1m−2
Planckova konštanta h 6,63 · 10−34 J s
Rýchlosť svetla vo vákuu c 2,997 925 · 108 m s−1
Solárna koštanta N 1 369 W m−2
Stefanova—Boltzmanova konštanta   σ 5,6704 · 10−8 W m−2 K−4
Tiažové zrýchlenie g 9,81 m s−2