Zoznam kultúrnych pamiatok v Bardejove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Bardejov v okrese Bardejov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník
Nahrať súbor
Pomník Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1275/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.

Múr hradbový
Nahrať súbor
Múr hradbový
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1665/1 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Bašta
Nahrať súbor
Bašta
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1665/17 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Bašta
Nahrať súbor
Bašta
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/18 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1665/19 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parkanová hradba

Priekopa
Nahrať súbor
Priekopa
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/20 Unifikovaný názov PO: priekopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Priekopa mestských hradieb

Plastika
Nahrať súbor
Plastika Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1800/0 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cisárovná Alžbeta; Cisárovná Alžbeta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-4152/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mikulovský pluk; delo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobníky-súbor
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-4426/0 Unifikovaný názov PO: náhrobníky-súbor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: liatina

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1809/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Karpatia

Dom kúpeľný Nahrať súbor Dom kúpeľný Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1804/0 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kúpeľný dom Tahy dvor

Dom kúpeľný
Nahrať súbor
Dom kúpeľný Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1801/0 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kúpeľný dom Branisko

Hotel Astória
Dom kúpeľný Nahrať súbor Dom kúpeľný Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1803/0 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kúpeľný dom Alžbeta

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1806/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Miss Doleschall-Blanka,dvojvil

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1807/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Augustineum

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1805/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Rákóczi

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1810/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Zelem

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1808/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Ladislav,Klub pacientov

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1811/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Jana

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1812/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Légia,Telocvičňa

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1813/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Lehner,František

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1814/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Blumenfeld,Prameň

Kostol Nahrať súbor Kostol Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1796/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža; Kalvársky kostol

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2906
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie; Kristus pred Pilátom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2907
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie; Posledná večera

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2908
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie; Kristus a Veronika

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2909
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie; Kristus na hore Olivovej

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2910
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie; Stretnutie Krista s P.M.

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2911
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie; Pilát odsudzuje Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2912
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.a 8.zastavenie; 2.pád pod kríž.a plačúce ženy

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2914
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie; 3.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2915
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie; Vyzliekanie Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2916
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie; Pribíjanie Krista na kríž

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2917
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie; Ukrižovanie Krista

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2918
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie; Snímanie Krista z kríža

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
č. 2919
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie; Ukladanie Krista do hrobu

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
č. 2920
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1796/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Márie Magdalény

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Bardejovské Kúpele
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1799/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most s kaplnkou Bardejovská Zábava ul. 0
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11126/0 Unifikovaný názov PO: most s kaplnkou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný; Most s kap.sv.Jána Nepomuckého

Pavilón Nahrať súbor Pavilón Bardejovské Kúpele 0
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-11725/0 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺpový - Ľudový prameň

Hotel Nahrať súbor Hotel Bardejovské kúpele 38
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11670/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hotel Dukla,hotel Széchenyi

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské kúpele 45
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11767/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vila Yveta,býv.Vila Rayon

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské kúpele 50
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11750/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vila Zora,Vila Lastovička

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské kúpele 53
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11727/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - vila Anna

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské kúpele 75
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11686/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Vila Orol,liečebný dom Orlík

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské kúpele 2004
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11759/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vila Diana

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské kúpele 2006
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11761/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vila Carola

Vila Nahrať súbor Vila Bardejovské kúpele 2770
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11760/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vila Károly

Bašta Nahrať súbor Bašta Baštová ul. 0
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/6 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Školská bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Baštová ul. 1
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1725/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol Nahrať súbor Evanjelický kostol Dlhý rad 67
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1788/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Bašta Nahrať súbor Bašta Františkánska ul. 0
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1665/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kláštorná bašta

Kláštor františkánov Nahrať súbor Kláštor františkánov Františkánska ul. 2
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1781/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky kláštor

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Františkánska ul. 4
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1781/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Krstiteľa; františkánsky

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 3
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1729/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 4
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1723/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 6
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1724/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 8
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1749/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad Hviezdoslavova ul. 12
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1727/0 Unifikovaný názov PO: sklad

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solnica,colnica

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Hviezdoslavova ul. 14
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1726/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník Jiráskova ul.
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1274/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jirásek A.; 1851-1930,spisovateľ

Kostol
Nahrať súbor
Chrám svätých Petra a Pavla Jiráskova ul. 10
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1785/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.sv.Petra a Pavla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nemocnica Jiráskova ul. 13
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-12061/1 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: krajská nemoc.,st.psychiatria

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola Jiráskova ul. 20
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1784/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp lampový Jiráskova ul. 22
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1786/0 Unifikovaný názov PO: stĺp lampový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lampový; Lampový stĺp

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 2
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1740/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 8
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1741/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 9
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1742/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Synagóga Nahrať súbor Synagóga Kláštorská ul. 10
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1743/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 16
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11914/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 12
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1744/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 13
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1750/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 19
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1745/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Kláštorská ul. 20
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1746/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 21
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1747/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 22
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1728/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kláštorská ul. 23
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1748/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Krumpholzianum

Synagóga Nahrať súbor Synagóga Mlynská ul. 0
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1789/1 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ortodoxná; Veľká synagóga

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova zhromaždenia Mlynská ul.
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1789/2 Unifikovaný názov PO: budova zhromaždenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Beth Hamidraš,modlitebňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúpele židovské Mlynská ul.
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1789/3 Unifikovaný názov PO: kúpele židovské

Bližšie určenie; zaužívaný názov: židovské; Mikve,expanz.veža,kotolňa

Bašta Nahrať súbor Bašta Na hradbách ul. 1
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/14 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Veľká bašta

Bašta Nahrať súbor Bašta Na hradbách ul. 2
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/7 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severná; Archívna bašta

Bašta Nahrať súbor Bašta Na hradbách ul. 2
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/8 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Renesančná bašta

Bašta Nahrať súbor Bašta Na hradbách ul. 3
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/15 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hrubá bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta Na hradbách ul. 5
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1665/9 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severovýchodná; Severovýchodná bašta

Bašta Nahrať súbor Bašta Na hradbách ul. 6
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/13 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľovská,Červená bašta

Bašta Nahrať súbor Bašta Na hradbách ul. 11
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/16 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Malá bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Partizánska ul.
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1664/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Andraščík J.; 1799-1853,spisovateľ

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Partizánska ul. 0
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1790/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala; kostol sv.Michala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Prešovská ul.
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1663/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka Pri Mnichovskom potoku
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1797/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka sv.Trojice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka Prešovská ul. 0
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1787/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jakuba staršieho; kostol sv.Jakuba

Knižnica Nahrať súbor Knižnica Radničné nám. 1
KÚ: Bardejov

Poloha
701-4427/0 Unifikovaný názov PO: knižnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Okresná knižnica

Fara pamätná i. Nahrať súbor Fara pamätná i. Radničné nám. 3
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1273/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Fara pamätná ii. Nahrať súbor Fara pamätná ii. Radničné nám. 3
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1273/2 Unifikovaný názov PO: fara pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.; Stará fara

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Radničné nám. 3
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1273/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Andraščík J.; 1799-1853,spisovateľ

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 4
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1684/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 5
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1685/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 6
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1686/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 9
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1775/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 10
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1687/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 11
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1688/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 12
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1689/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 13
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1690/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 14
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1691/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 15
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1692/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Škola Nahrať súbor Škola Radničné nám. 16
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1693/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Mestský úrad

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 17
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1694/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 18
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1695/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 19
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1696/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 20
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1697/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 21
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1698/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 22
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1699/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 23
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1700/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 24
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1701/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 25
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1702/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 26
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1703/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 27
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1704/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 28
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1705/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 29
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1706/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Radničné nám. 30
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1707/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Radničné nám. 30
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1707/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armádne veliteľstvo

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 31
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1708/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka Radničné nám. 31
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1708/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 32
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1709/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 33
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1710/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 34
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1711/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 35
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1712/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Dom potravín

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 36
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1713/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 37
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1714/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 38
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1715/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 39
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1716/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 40
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1717/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Radničné nám. 41
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1272/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Radničné nám. 41
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1272/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kéler Vojtech; 1820-1882,skladateľ

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 42
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1719/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 43
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1720/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 44
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1721/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radničné nám. 46
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1722/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Čedok

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Radničné nám. 47
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1679/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Egídia; bazilika sv.Egídia

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Radničné nám.
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1680/0 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián; kópia sochy sv.Floriána

Radnica
Nahrať súbor
Radnica Radničné nám. 48
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1677/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Radničné nám. 49
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1678/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Katolícky kruh

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Radničné nám. 49
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1678/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vznik tlačiarne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Barbakán Rhódyho ul.
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1665/2 Unifikovaný názov PO: barbakán

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragmenty 4; Horná brána

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Rhódyho ul. 1
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1731/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Rhódyho ul. 2
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1732/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Rhódyho ul. 3
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1733/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky Rhódyho ul. 5
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1734/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky Rhódyho ul. 6
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1735/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Bašta Nahrať súbor Bašta Rhódyho ul. 8
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/4 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Prašná bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most Rhódyho ul. 16
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/3 Unifikovaný názov PO: most

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oblúkový; bývalá mestská brána

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Slovenská ul. 0
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1793/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Slovenská ul. 0
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1794/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jozef II.-návšteva; +odovzdanie mostu

Pomník Nahrať súbor Pomník SNP nám. 0
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1865/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Priateľstva a vďaky

Pomník Nahrať súbor Pomník SNP nám. 12
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1783/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Winter J.; Obrana mesta r.1680

Veža bránová Nahrať súbor Veža bránová Stöcklova ul. 0
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/10 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dolná brána,mestská brána

Most Nahrať súbor Most Stöcklova ul. 0
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1665/12 Unifikovaný názov PO: most

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dolná brána

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stöcklova ul. 1
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1764/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 3
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1765/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 4
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1760/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stöcklova ul. 5
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1766/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 6
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1759/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 7
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1767/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 8
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1758/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 9
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1768/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 10
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1757/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 11
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1769/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 12
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1756/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 14
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1755/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 16
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1754/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Hostinec na hradbách

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 17
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1770/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 19
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1771/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stöcklova ul. 22
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1753/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Stöcklova ul. 23
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1772/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Stöcklova ul. 25
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1773/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Stöcklova ul. 26
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1752/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pivnica domu Nahrať súbor Pivnica domu Stöcklova ul. 27
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1774/0 Unifikovaný názov PO: pivnica domu

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Stöcklova ul. 35
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11934/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Stöcklova ul. 38
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1751/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Barbakán Stöcklova ul. 0
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1665/11 Unifikovaný názov PO: barbakán

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána mestská; Dolná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín židovský Tehelná ul. 0
KÚ: Bardejov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-1795/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Starý židovský cint.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Veterná ul. 1
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1700/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Veterná ul. 2
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1780/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom remeselnícky Nahrať súbor Dom remeselnícky Veterná ul. 3
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1779/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Veterná ul. 4
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1778/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Býv.mestské temnice

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Veterná ul. 10
KÚ: Bardejov

Poloha
701-1777/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Katov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Veterná ul. 12
KÚ: Bardejov

Poloha
701-11915/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 1861
KÚ: Bardejovská Nová Ves

Poloha
701-161/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Narodenia P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Bardejovská Nová Ves

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
701-162/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Villesz

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Dlhá Lúka

Poloha
701-171/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Serédi, Gašpar; ?-1566,krajinský hodnost.

Lit.: ŠVANDA, Petr: Starý príbeh v novom rúchu.

In: Monument revue, roč. 4, 2015, č. 1, s. 16 - 19. Dostupné on-line.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty