Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Skačany

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

{Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Skačany v okrese Partizánske.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol ruina
KÚ: Skačany

Poloha
305-245/1 Unifikovaný názov PO: kostol ruina

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s architektúrou SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s architektúrou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie SNP nám.
KÚ: Skačany

Poloha
305-11495/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica;súsošie najsv.Trojice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Krstiteľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Štefan Kráľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/6 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Michal archanjel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/7 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Anna a Panna Mária;sv.Anna vyučuje Pannu Máriu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/8 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;Nepoškvrnená Panna Mária

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie SNP nám.
KÚ: Skačany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-11495/9 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kovové

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka Školská ul. 540
KÚ: Skačany

Poloha
305-246/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Barbory;Baptistérium

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (Crystal Project Download.pngKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.