Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Staré

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Staré v okrese Michalovce.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na podstavci
KÚ: Staré

Poloha
807-11661/0 Unifikovaný názov PO: socha na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký; socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 213
KÚ: Staré

Poloha
807-92/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Sztárayovský kaštieľ

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Nanebovzatia Panny Márie 250
KÚ: Staré

Poloha
807-93/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.; kostol Nanebovzatia P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
č. 256
KÚ: Staré

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
807-10280/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty