Zoznam vládcov starovekého Egypta podľa Manetóna (Eusebios)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam vládcov starovekého Egypta podľa Manetóna, uvedených vo výpiskoch Georgia Synkella, ktoré urobil na základe výťahu Eusébia z Kaisareie. V zozname sa tiež nachádza dĺžka trvania vlády, ktorú uvádzajú výpisky, a niektoré známe korelácie s doloženými staroegyptskými panovníkmi.[1]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Aigyptiaka

Pôvodný text Aigyptiaky, dejepisného diela héliopolitského kňaza Manetóna z 3. storočia pred Kr. sa nezachoval do dnešných dní. Jestvujú len fragmenty informácií, ktoré poznáme vďaka výpiskom byzantského mnícha Georgia Synkella z 9. storočia po Kr. Tento zoznam je podľa verzie, ktorá vychádza z výťahu kresťanského historika a biskupa Eusebia z Kaisareie zo 4. storočia po Kr. Z rovnakého (Eusébiovho) zdroja pochádzajú okrem Synkelových aj výpisky z 6.–8. storočia po Kr. (tzv. arménsky preklad) a výpisky Sophronia Eusebia Hieronyma (sv. Hieronyma) zo 4.–6. storočia po Kr. V zozname sú podané mená zo Synkellovej (grécke) a arménskej verzie (latinské). Eusébiov výťah vychádza z veľmi zjednodušenej kompilácie Manetónovho textu, dnes nazývanej Epitomé, ktorá sa pravdepodobne vo svojom období používala ako dejepisná príručka. Jej zdrojom bola s veľkou pravdepodobnosťou už editovaná redakcia vlastného textu Aigyptiaky.[2]

Panovníci a dynastie[upraviť | upraviť zdroj]

Mená v prvom stĺpci sú zo Synkellovej gréckej verzie, v druhom stĺpci sú mená z latinského prekladu arménskej verzie Eusébiovho výťahu.

Prvá kniha[upraviť | upraviť zdroj]

Prvá dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Osem panovníkov, spolu 258 (252) rokov Osem panovníkov, spolu 226 (228) rokov
 1. Μηνης (Ménes) … 60r
 2. Αθωθις (Athóthis) … 27r
 3. Κενκενης (Kenkenes) … 39r
 4. Ουεννεφης / Ουενεφης (Ouennefes / Ounefes) … 42r
 5. Ουσαφαις / Ουσαφαης (Ousafais / Ousafaes) … 20r
 6. Νιεβαις / Νιεβαης (Niebais / Niebaes) … 26r
 7. Σεμεμψης (Semempses) … 18r
 8. Ουβιενθης (Oubienthes) … 26r
 1. Menes … 30r
 2. Athothis … 25r
 3. Cencenes … 39r
 4. Vavenephis … 42r
 5. Usaphaes … 20r
 6. Niebaes … 26r
 7. Mempses … 18r
 8. Vibesthes … 26r

Druhá dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Deväť panovníkov, spolu 297 rokov Deväť panovníkov, spolu 297 rokov
 1. Βωχος (Bóchos) – Hetepsechemuej Bedžauhotep
 2. Χωος (Chóos) – Raneb Kakau
 3. Βιοφις (Biofis) – Ninecer Baneceren
štyria iní panovníci
 1. Σεσωχρις (Sesóchris) … 48r
jeden ďalší panovník
 1. Bochus – Hetepsechemuej Bedžauhotep
 2. Cechous – Raneb Kakau
 3. Biophis – Ninecer Baneceren
štyria iní panovníci
 1. Sesochris … 48r
jeden ďalší panovník

Tretia dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Osem memfidských panovníkov, spolu 198 rokov Osem memfidských panovníkov, spolu 197 rokov
 1. Νεχερωχις (Necheróchis)
 2. Σεσορθος (Sesorthos)
šesť ďalších panovníkov
 1. Necherochis
 2. Sesorthus
šesť ďalších panovníkov

Štvrtá dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Sedemnásť memfidských panovníkov, spolu 448 rokov Sedemnásť memfidských panovníkov, spolu 448 rokov
Dvaja panovníci
 1. Σουφις (Soufis) – Chufu
štrnásť ďalších panovníkov
Dvaja panovníci
 1. Suphis – Chufu
štrnásť ďalších panovníkov

Piata dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Tridsaťjeden elefantinských panovníkov Tridsaťjeden elefantinských panovníkov
 1. Οθοης (Othoes)
dvaja ďalší panovníci
 1. Φιωψ (Fióps)
dvadsaťsedem iných panovníkov
 1. Othius
dvaja ďalší panovníci
 1. Phiops
dvadsaťsedem iných panovníkov

Šiesta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Niekoľko panovníkov, spolu 203 rokov Niekoľko panovníkov, spolu 203 rokov
Νιτωκρις (Nitókris) – Nitikerti Siptah
Nitocris – Nitikerti Siptah

Siedma dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Päť memfidských panovníkov, spolu 75 dní Päť memfidských panovníkov, spolu 75 rokov (dní)

Ôsma dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Päť memfidských panovníkov, spolu 100 rokov Deväť memfidských panovníkov, spolu 100 rokov

Deviata dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Štyria hérakleopolitskí panovníci, spolu 100 rokov Štyria hérakleopolitskí panovníci, spolu 100 rokov
Αχθωης (Achtóes) – Chetej I. Meriibre
Ochthois – Chetej I. Meriibre

Desiata dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Devätnásť hérakleopolitských panovníkov, spolu 185 rokov Devätnásť hérakleopolitských panovníkov, spolu 185 rokov

Jedenásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Šestnásť diospolitských panovníkov, spolu 43 rokov Šestnásť diospolitských panovníkov, spolu 43 rokov
Αμμενεμης (Ammenemes) … 16r
Ammenemes … 16r

Druhá kniha[upraviť | upraviť zdroj]

Dvanásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Sedem diospolitských panovníkov, spolu 182 (245) rokov Sedem diospolitských panovníkov, spolu 182 (245) rokov
 1. Σεσογχωσις (Sesonchósis) … 46r
 2. Αμμανεμης (Ammanemes) … 38r
 3. Σεσωστρις (Sesóstris) … 48r
ďalší traja panovníci … 42r
 1. Λαμαρις (Lamaris) … 8r
 1. Sesonchosis … 46r
 2. Ammenemes … 38r
 3. Sesostris … 48r
ďalší traja panovníci … 42r
 1. Lampares (Lamaris) … 8r

Trinásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Šesťdesiat diospolitských panovníkov, spolu 453 rokov Šesťdesiat diospolitských panovníkov, spolu 453 rokov

Štrnásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Sedemdesiatšesť xoitských panovníkov, spolu 484 rokov Sedemdesiatšesť xoitských panovníkov, spolu 484 rokov

Pätnásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Niekoľko diospolitských panovníkov, spolu 250 rokov Niekoľko diospolitských panovníkov, spolu 250 rokov

Šesnásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Päť tébskych panovníkov, spolu 190 rokov Päť tébskych panovníkov, spolu 190 rokov

Sedemnásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Niekoľko ázijských panovníkov vládnucich z Memfidy, spolu 103 rokov Niekoľko ázijských panovníkov vládnucich z Memfidy, spolu 103 rokov
 1. Σαιτης (Saites) … 19r
 2. Βνων (Bnón) … 40r
 3. Αφωφις (Afófis) … 14r
niekoľko ďalších panovníkov
posledný Αρχλης (Archles) … 30r
 1. Saites … 19r
 2. Bnon … 40r
 3. Archles … 30r
niekoľko ďalších panovníkov
posledný Aphophis … 14r

Osemnásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Štrnásť diospolitských panovníkov, spolu 325 (323) rokov Štrnásť diospolitských panovníkov, spolu 317 rokov
 1. Αμωσις (Amósis) … 25r
 2. Χεβρων (Chebrón) … 13r
 3. Αμμενωφις (Ammenófis) … 21r
 4. Μιφρης (Mifres) … 12r
 5. Μισφραγμουθωσις (Misfragmouthótis) … 26r
 6. Τουθμωσις (Touthmósis) … 9r
 7. Αμενωφις (Amenófis) … 31r
 8. Ωρος (Óros) … 36r
 9. Αχενχερσης (Achencherses) … 16r
 10. Αχερρης (Acherres) … 8r
 11. Χερρης (Cherres) … 15r
 12. Αρμαις (Armais) … 5r
 13. Ραμεσσης (Ramesses) … 68r
 14. Αμενωφις (Amenófis) … 40r
 1. Amoses … 25r
 2. Chebron … 13r
 3. Amophis … 21r
 4. Memphres … 12r
 5. Mispharmuthosis … 26r
 6. Tuthmosis … 9r
 7. Amenophis … 31r
 8. Orus … 28r
 9. Achencheres … 16r
 10. Acherres … 8r
 11. Cherres … 15r
 12. Armais … 5r
 13. Ramesses … 68r
 14. Amenophis … 40r

Devätnásta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Päť diospolitských panovníkov, spolu 194 rokov Päť diospolitských panovníkov, spolu 162 rokov
 1. Σεθως (Sethós) … 55r
 2. Ραμψης (Rampses) … 66r
 3. Αμμενεφθις (Ammenefthis) … 40r
 4. Αμμενεμης (Ammenemes) … 26r
 5. Θουωρις (Thouóris) … 7r
 1. Sethos … 55r
 2. Rampses … 66r
 3. Amenephthis … 8r
 4. Ammenemes … 26r
 5. Thuoris … 7r

Tretia kniha[upraviť | upraviť zdroj]

Dvadsiata dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Dvanásť diospolitských panovníkov, spolu 178 rokov Dvanásť diospolitských panovníkov, spolu 172 rokov

Dvadsiata prvá dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Sedem tanidských panovníkov, spolu 130 rokov Sedem tanidských panovníkov, spolu 130 rokov
 1. Σμενδις (Smendis) … 26r
 2. Ψσουσεννης (Psousennes) … 41r
 3. Νεφερχερης (Nefercheres) … 4r
 4. Αμμενωφθις / Αμενωφθις (Ammenófthis) … 9r
 5. Οσοχωρ (Osochor) … 6r
 6. Ψιναχης (Psinaches) … 9r
 7. Ψουσεννης (Psousennes) … 35r
 1. Smendis … 26r
 2. Psusennes … 41r
 3. Nephercheres … 4r
 4. Amenophthis … 9r
 5. Osochor … 6r
 6. Psinnaches … 9r
 7. Psusennes … 35r

Dvadsiata druhá dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Traja bubastidskí panovníci, spolu 49 rokov Traja bubastidskí panovníci, spolu 49 rokov
 1. Σεσωγχωσις / Σεσογχωσις (Sesónchósis) … 21r
 2. Οσορθων (Osorthón) … 15r
 3. Τακελωθις (Takelóthis) … 13r
 1. Sesonchosis … 21r
 2. Osorthon … 15r
 3. Tacelothis … 13r

Dvadsiata tretia dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Traja tanidskí panovníci, spolu 44 rokov Traja tanidskí panovníci, spolu 44 rokov
 1. Πετουβαστις (Petoubastis) … 25r – Padibastet I. Vesermaatre
 2. Οσορθων (Osorthón) … 9r – Osorkon IV. Vesermaatre
 3. Ψαμμους (Psammous) … 10r
 1. Petubastis … 25r – Padibastet I. Vesermaatre
 2. Osorthon … 9r – Osorkon IV. Vesermaatre
 3. Psammus … 10r

Dvadsiata štvrtá dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Jeden saidský panovník, spolu 44 rokov Jeden saidský panovník, spolu 44 rokov
 1. Βοχχορις (Bochchoris) … 25r – Bakenrenef Vahkare
 1. Bocchoris … 44r – Bakenrenef Vahkare

Dvadsiata piata dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Traja etiópski (kušitskí) panovníci, spolu 44 rokov Traja etiópski (kušitskí) panovníci, spolu 44 rokov
 1. Σαβακων (Sabakón) … 12r – Šabaka Neferkare
 2. Σεβιχως (Sebichós) … 12r – Šabataka Džedkaure
 3. Ταρακος (Tarakos) … 20r – Taharka Chunefertemre
 1. Sabacon … 12r – Šabaka Neferkare
 2. Sebichos … 12r – Šabataka Džedkaure
 3. Taracus … 20r – Taharka Chunefertemre

Dvadsiata šiesta dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Deväť saidských panovníkov, spolu 168 (163) rokov Deväť saidských panovníkov, spolu 173 (165) rokov
 1. Αμμερις (Ammeris) … 12r
 2. Στεφιναθις (Stefinathis) … 7r
 3. Νεχεψως (Nechepsós) … 6r
 4. Νεχαω (Nechaó) … 8r – Neko I.
 5. Ψαμμητιχος / Ψαμμιτιχος (Psammétichos / Psammitichos) … 45r – Psamtek I. (Vahibre)
 6. Νεχαω (Nechaó) … 6r … 7r – Neko II. Vahemibre
 7. Ψαμμουθις / Ψαμμίτιχος (Psammouthis / Psammitichos) … 17r – Psamtek II. (Neferibre)
 8. Ουαφρις (Ouafris) … 25r – Haibre
 9. Αμωσις (Amósis) … 42r – Ahmose II. Chnemibre
 1. Ammeres … 18r (12m)
 2. Stephinathis … 7r
 3. Nechepsos … 6r
 4. Nechaus … 8r (6m) – Neko I.
 5. Psammetichus … 44r – Psamtek I. (Vahibre)
 6. Nechaus … 6r … 7r – Neko II. Vahemibre
 7. Psammuthes … 17r – Psamtek II. (Neferibre)
 8. Vaphres … 25r – Haibre
 9. Amosis … 42r – Ahmose II. Chnemibre

Dvadsiata siedma dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Deväť perzských panovníkov, spolu 120 rokov a 4 mesiace Deväť perzských panovníkov, spolu 120 rokov a 4 mesiace
 1. Καμβυσης (Kambyses) … 3r – Kambýses II.
 2. Μαγοι (Magoi) … 7m
 3. Δαρειος (Dareios) … 36r – Dareios I.
 4. Ξερξης (Xerxes) … 21r – Xerxes I.
 5. Αρταξερξης (Artaxerxes) … 40r – Artaxerxes I.
 6. Ξερξης (Xerxes) … 2m – Xerxes II.
 7. Σογδιανος (Sogdianos) … 7m – Sogdianos
 8. Δαρειος (Dareios) … 19r … 19r – Dareios II.
 1. Cambyses … 3r – Kambýses II.
 2. Magi … 7m
 3. Darius … 36r – Dareios I.
 4. Xerxes … 21r – Xerxes I.
 5. Artaxerxes … 40r – Artaxerxes I.
 6. Xerxes … 2m – Xerxes II.
 7. Sogdianus … 7m – Sogdianos
 8. Darius … 19r … 19r – Dareios II.

Dvadsiata osma dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Jeden saidský panovník, spolu 6 rokov Jeden saidský panovník, spolu 6 mesiacov
 1. Αμυρταιος (Amyrtaios) … 6r – Amunirdes
 1. Amyrtaeus … 6m – Amunirdes

Dvadsiata deviata dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Štyria mendézski panovníci, spolu 21 rokov a 4 mesiace Štyria mendézski panovníci, spolu 21 rokov a 4 mesiace
 1. Νεφεριτης (Neferites) … 6r – Nefaarudž I.
 2. Αχωρις (Achóris) … 13r – Hakor Chnemaatre
 3. Ψαμμουθις (Psammouthis) … 1r
 4. Νεφεριτης (Neferites) … 4m
 5. Μουθις (Mouthis) … 1r – Nefaarudž II.
 1. Nepherites … 6r – Nefaarudž I.
 2. Achoris … 13r – Hakor Chnemaatre
 3. Psammuthes … 1r
 4. Muthes … 1r
 5. Nepherites … 4m – Nefaarudž II.

Tridsiata dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Traja sebennytskí panovníci, spolu 20 rokov Traja sebennytskí panovníci, spolu 20 rokov
 1. Νεκτανεβης (Nektanebes) … 10r – Nechtnebef Cheperkare
 2. Τεως (Teós) … 2r – Džedhor Irma Atonre
 3. Νεκτανεβος (Nektanebos) … 8r – Nachthareheb Snedžemibre Setepenanhur
 1. Nectanebes … 10r – Nechtnebef Cheperkare
 2. Teos … 2r – Džedhor Irma Atonre
 3. Nectanebus … 8r – Nachthareheb Snedžemibre Setepenanhur

Tridsiata prvá dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Traja perzskí panovníci, spolu 16 rokov Traja perzskí panovníci, spolu 16 rokov
 1. Ωχος (Óchos) … 6r – Artexerxes III.
 2. Αρσης (Arses) … 4r – Arses
 3. Δαρειος (Dareios) … 6r – Dareios III.
 1. Ochus … 6r – Artexerxes III.
 2. Arses … 4r – Arses
 3. Darius … 6r – Dareios III.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Podľa Fruin 1847, s. 17–49
 2. Ďalšie zdroje v hlavnom článku Aigyptiaka.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]